Koncesje, licencje, pozwolenia

Poleć znajomemu Wydrukuj artykuł Subskrbcja RSS
2008-06-20
Koncesje, licencje, pozwolenia

Nie każdą działalność można prowadzić bez uzyskania stosownej zgody. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziemy się musieli starać gdy zamierzamy prowadzić następujące rodzaje działalności:

 

 

- poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
- wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
- ochrona osób i mienia;
- rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
- przewozy lotnicze.

Gdzie po koncesję?


O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

 

To ,które rodzaje działalności wymagają koncesji regulują konkretne przepisy takie jak:


- ustawa o łączności,
- ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
- Prawo Łowieckiego,
- Kodeksu Celnego,
- ustawa o ochronie roślin uprawnych,
- ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
-ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym

 

UWAGA! Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat

.


Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:


- dene dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy
- numer w rejestrze przedsiębiorców,
- informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być - udzielona koncesja,
- informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności

 

Dziedziny należące do działalności regulowanej


- prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
- prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
- przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
- organizacja wyścigów konnych
- wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
- usługi detektywistyczne;
- konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
- obrót materiałem siewnym;
- wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
- prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

- działalność telekomunikacyjna;

- organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
- świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
- prowadzenie kantoru;
- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
- działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
- organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego


Dziedziny wymagające uzyskania licencji

 

- wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
- prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

 

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

 

Komentarze
kd 2008-12-22 18:08:41
Dodałbym jeszcze, że aby sprzedawać urządzenia elektryczne (a takim jest wg przepisów np. przedłużacz), należy być zarejestrowanym w GIOŚ.
skarbus 2009-03-24 19:21:08
to jest super pomoc
ghast 2009-04-07 14:28:51
za posiadanie ostrych narzędzi będących przedmiotem twojej pracy w miejscu jej wykonywania też?
Mikołaj 2010-06-09 15:09:35
to jest super pomoc
rik 2010-12-05 23:24:05
ten portal jest bardzoooo pomocny;-)
zygy 2011-08-25 10:51:05
Fajne opracowanko
niepewny 2012-03-07 12:15:54
niewypowiadam sie narazie jestem w trakcie rejesrtowania firmy jak wszystko pójdzie dobrze wróce z pozytywnym opisem
zdzislaw 2013-05-08 23:52:49
Czy pod dzialalnosc pkd 30.12 Z potrzebuje jakies zezwolenia ? Jak zdobyc atest itp?
amk2 2014-03-09 21:58:12
oraz koncesja na sprzedaż...młotków (oprócz tych, którymi się można puknąć w łeb)
Olimpia 2016-03-19 08:33:58
A czy potrzebna koncesj na ciuchy xxxl.w szczecinie jesli tak ile kosztuje. Olimpia

Dodaj komentarz

Treść
Nick
Przepisz kod z obrazka

Człowiek poważny ma mało pomysłów. Człowiek pomysłowy nigdy nie jest poważny

Paul Valery
Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Według raportu grupy badawczej how2know.pl, 5 proc. studentów ma już własny biznes, tylko 13 proc. młodych ludzi planuje założenie firmy, a 55 proc. zastanawia się, czy warto być w Polsce przedsiębiorcą
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska