Koncesje, licencje, pozwolenia

Poleć znajomemu Wydrukuj artykuł Subskrbcja RSS
2008-06-20
Koncesje, licencje, pozwolenia

Nie każdą działalność można prowadzić bez uzyskania stosownej zgody. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziemy się musieli starać gdy zamierzamy prowadzić następujące rodzaje działalności:

 

 

- poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
- wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
- ochrona osób i mienia;
- rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
- przewozy lotnicze.

Gdzie po koncesję?


O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

 

To ,które rodzaje działalności wymagają koncesji regulują konkretne przepisy takie jak:


- ustawa o łączności,
- ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
- Prawo Łowieckiego,
- Kodeksu Celnego,
- ustawa o ochronie roślin uprawnych,
- ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
-ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym

 

UWAGA! Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat

.


Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:


- dene dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy
- numer w rejestrze przedsiębiorców,
- informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być - udzielona koncesja,
- informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności

 

Dziedziny należące do działalności regulowanej


- prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
- prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
- przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
- organizacja wyścigów konnych
- wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
- usługi detektywistyczne;
- konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
- obrót materiałem siewnym;
- wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
- prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

- działalność telekomunikacyjna;

- organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
- świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
- prowadzenie kantoru;
- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
- działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
- organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego


Dziedziny wymagające uzyskania licencji

 

- wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
- prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

 

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

 

Komentarze
kd 2008-12-22 18:08:41
Dodałbym jeszcze, że aby sprzedawać urządzenia elektryczne (a takim jest wg przepisów np. przedłużacz), należy być zarejestrowanym w GIOŚ.
skarbus 2009-03-24 19:21:08
to jest super pomoc
ghast 2009-04-07 14:28:51
za posiadanie ostrych narzędzi będących przedmiotem twojej pracy w miejscu jej wykonywania też?
Mikołaj 2010-06-09 15:09:35
to jest super pomoc
rik 2010-12-05 23:24:05
ten portal jest bardzoooo pomocny;-)
zygy 2011-08-25 10:51:05
Fajne opracowanko
niepewny 2012-03-07 12:15:54
niewypowiadam sie narazie jestem w trakcie rejesrtowania firmy jak wszystko pójdzie dobrze wróce z pozytywnym opisem
zdzislaw 2013-05-08 23:52:49
Czy pod dzialalnosc pkd 30.12 Z potrzebuje jakies zezwolenia ? Jak zdobyc atest itp?
amk2 2014-03-09 21:58:12
oraz koncesja na sprzedaż...młotków (oprócz tych, którymi się można puknąć w łeb)
Olimpia 2016-03-19 08:33:58
A czy potrzebna koncesj na ciuchy xxxl.w szczecinie jesli tak ile kosztuje. Olimpia

Dodaj komentarz

Treść
Nick
Przepisz kod z obrazka

Spiesz się powoli

Oktawian August

Czy wiesz, że...?

Wartość światowej sprzedaży sieciowej szacowana jest na 460 miliardów dolarów
POLECAMY
Polka sprzedaje ochraniacze na obcasy do jazdy samochodem
Bizneswoman wymyśliła ochraniacze na piętę.
Polka sprzedaje ochraniacze na obcasy do jazdy samochodem
Bizneswoman wymyśliła ochraniacze na piętę.
Polka sprzedała już kilkadziesiąt tysięcy szumiących misi
Sprzedaje do Niemiec, Rosji czy UK Niemcy, UK.
Wróciła z Dubaju i sprzedaje musli przez internet
2 lata temu wróciła do Polski i zaczęła szukać biznesowej niszy.

Bonnier Business Polska