Co to jest bilans?

Poleć znajomemu Wydrukuj artykuł Subskrbcja RSS
2008-07-21
Co to jest bilans?

Bilans jest elementem analizy finansowej przedsiębiorstwa. Sporządzają go zarówno istniejące firmy(w sprawozdaniu finansowym) jak i osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą(w biznesplanie). Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów firmy. Aktywa są majątkiem przedsiębiorstwa natomiast pasywa to źródła jego finansowania, czyli środki, za które majątek ten został zakupiony.

 

Obie strony bilansu wyrażone są w ujęciu wartościowym. Bilans obligatoryjnie sporządzany jest w spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych, a więc podmiotach zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

UWAGA!

Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej suma AKTYWÓW musi być równa sumie PASYWÓW.

Zarówno aktywa jak i pasywa mają w bilansie uporządkowaną strukturę. Aktywa ułożone są w kolejności od najtrudniej zbywalnych do najszybciej zbywalnych. Jako pierwsze w bilansie wymienione są aktywa trwałe a następną pozycją są aktywa obrotowe. Aktywa trwałe to majątek dla, którego okres użytkowania przekracza 1 rok

, a koszt nabycia lub wytworzenia przekracza wartość 3,5 tys.

Aktywa trwałe to np.:- nieruchomości
- grunty.
- maszyny
- środki transportu

Natomiast aktywami obrotowymi są dobra, które w ciągu 12 miesięcy

będą zamienione na gotówkę. Należą do nich:

- gotówka
- pieniądze na rachunku
- materiały
- zapasy
- należności

Pasywa bilansu pogrupowane są według źródeł pochodzenia kapitału, z którego firma finansuje swój majątek. Dokładniej mówiąc pasywa ułożone są wg zwiększającego się stopnia wymagalności poszczególnych źródeł kapitału. Zgodnie z tą strukturą jako pierwsze w bilansie po stronie pasywów przedstawione są kapitały własne, następnie zobowiązania długoterminowe czyli z terminem płatności powyżej roku, a na końcu zobowiązania krótkoterminowe z terminem płatności krótszym niż jeden rok.

Uproszczona struktura bilansu:

 

 

Dzięki bilansowi możemy poznać strukturę kapitału konkretnej firmy. Innymi słowy dokument ten pozwala nam uzyskać informacje w jakim stopniu firma korzysta z kapitału własnego a jaki procent kapitału stanowi zadłużenie (krótko i długoterminowe). Takie dane ważne są zarówno dla samej firmy jak i odbiorców zewnętrznych analizujących sytuację finansową przedsiębiorstwa.

 

Bilans może być dokumentem skomplikowanym jak również bardzo prostym do sporządzenia. Stopień trudności zależy przede wszystkim od wielkości firmy oraz jej formy prawnej. Całkiem inaczej wygląda bowiem bilans firmy jednoosobowej a zupełnie inny jest ten dokument sporządzony przez spółkę giełdową. Niezależnie jednak jaką firmę prowadzimy, prędzej czy później przekonamy się, że to ważny dokument.

 

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

 

Komentarze
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Treść
Nick
Przepisz kod z obrazka

Im bardziej luksusowa stołówka, tym niższa wydajność firmy

Ronald Franklin

Czy wiesz, że...?

Nowo powstałe firmy mogą się starać o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
POLECAMY
Polka sprzedaje ochraniacze na obcasy do jazdy samochodem
Bizneswoman wymyśliła ochraniacze na piętę.
Pomysłodawcy niezwykłej kostki zebrali już 5 mln dolarów w internecie
Zaprojektowana przez dwójkę młodych Amerykanów
Młody krezus sprzedał internetowy biznes za 900 mln dolarów
Pierwszy milion zarobił w wieku 18 lat.
Zarabiają robiąc reklamy z piasku, mchu i śniegu...
W dobie billboardów ich pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

Bonnier Business Polska