Krok V: Zgłoszenie w ZUS

Poleć znajomemu Wydrukuj artykuł Subskrbcja RSS
2008-06-23
Krok V: Zgłoszenie w ZUS

Kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

- emerytalnemu,
- rentowemu,
- wypadkowemu,
- zdrowotnemu,

- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

 

Dobrowolnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie chorobowe. 

 

Kiedy do ZUS


Zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS należy dokonać we właściwym dla siedziby firmy Inspektoracie ZUS w terminie 7 dni

od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Aby dokonać zgłoszenia musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej).


Kiedy natomiast my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.


Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS:


- REGON firmy,
- numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
- numer rachunku bankowego firmy,
- dane personalne,
- numery NIP (wszystkich osób),
- rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

Należy pamiętać, że gdy zatrudniamy pracowników stajemy się pracodawcą. Obliguje to Nas do zgłoszenia zatrudnionych do ubezpieczenia w terminie 7 dni

od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Zatrudniając pracowników będziemy płacić dodatkowo składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


UWAGA!

W przypadku gdy nie zatrudniamy pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i rozliczamy się z ZUS do 10 dnia

następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Jeśli natomiast zatrudniamy pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia

następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

 

Płać, nawet gdy nic nie sprzedałeś


Jedną z kwestii, które najbardziej przeszkadzają młodym przedsiębiorcom jest fakt, że niezależnie od tego czy ich firma generuje już przychody bądź zyski muszą oni, co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne. Młodzi ludzie chcący rozpocząć działalność gospodarczą postulują o udogodnienia w tej kwestii ponieważ obciążenia związane ze składkami na ZUS już na samym starcie znacząco podcinają im skrzydła.

 

Często bywa tak, że przymusowe składki zusowskie bywają dla młodych firm zabójcze. Ostatnie zmiany w regulacjach trochę się w tej poprawiły sytuacje osób rozpoczynających działalność. Na mocy nowych przepisów młody człowiek nie musi opłacać składek na ZUS w pełnym wymiarze.

Składki na ubezpieczenia społeczne


Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę stanowią procent od dochodów. Podstawą obliczenia składek jest zadeklarowany dochód, który nie może być mniejszy niż poziom 60% średniego wynagrodzenia krajowego podawanego przez GUS. Obecnie jest to kwota 1739,90 zł i stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące : marzec, kwiecień, maj.

 

WAŻNE Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z przepisami rozpoczynający działalność mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych warunków młody przedsiębiorca może korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od daty rozpoczęcia działalności. Nie mogą natomiast z tych udogodnień korzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę na dzień 01.06.2008 wynosi 1 126 zł

. Obliczona dla początkującego przedsiębiorcy podstawa wymiaru na bazie, której szacowane będą poszczególne składki wyniesie 337 zł

(30% x 1126 zł).

 

Składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne


Ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność jest dobrowolne. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Inną kwestią jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z literą prawa powinniśmy ją naliczać i opłacać na ogólnych zasadach (czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

 

Aktualne(na marzec, kwiecień, maj 2008r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 2328,80

i ono stanowi podstawę od, której liczymy składki. Do ZUS-u przekazujemy 9% podstawy wymiaru składki, czyli 209,59 zł. Pamiętajmy, że od podatku możemy odliczyć jedynie 7,75% wymiaru składki (180,48 zł).


Składka na Fundusz Pracy


Zgodnie z przepisami prędzej czy później do ZUS będziemy musieli także odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru minimalnej składki na Fundusz Pracy jest taka sama, jak w wypadku ubezpieczeń społecznych. Aktualnie za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2008r. podstawa wynosi 1 739,90 zł. Od tej właśnie kwoty obliczamy składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% co na chwilę obecną daje nam 42,63 zł.


Czy za zgłoszenie w ZUS coś płacimy?


Wizyta w ZUS-ie nie uszczupli naszego portfela. Za zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie są bowiem pobierane żadne opłaty.


Formularze niezbędne do zgłoszenia firmy w ZUS:


- ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej
- ZUS ZPA

- zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej
- ZUS ZUA

- zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca poza działalnością gospodarczą nie uzyskuje dochodów z innych źródeł, obejmuje to także wszystkich pracowników niezależnie od tego czy uzyskują dochody z innych źródeł
- ZUS ZZA

- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca poaza działalnością gospodarczą uzyskuje dochody z innych źródeł np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą

 

Krok VI: Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

 

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

 

Komentarze
zaciekawiona 2008-07-21 22:48:41
\\\"(...)w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.(...)\\\" - co uznajemy za dzień rozpoczęcia działalności- pierwsze koszty czy pierwsze przychody?
drobny 2008-09-10 08:20:04
dzień w którym podaliśmy date rozpoczęcia działalności
słodka i tajemnicza  2009-03-29 17:38:56
no nareszcie dodaliście ten V krok
M@ster 2010-11-11 10:23:02
Po jakim czasie od zgłoszenia do ZUS zaczyna obowiązywać ubezpieczenie zdrowotne? Czy to że przed założeniem DG nie byłem ubezpieczony ok. 3 miesięcy niesie za sobą jakieś komplikacje?
przedsiębiorca 2011-04-28 20:57:18
A potem już tylko płacimy i płacimy na emeryturę, której prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. I nie jest ważne, czy zarobiliśmy coś w danym miesiącu czy nie. Nieważne czy klient zapłacił nam czy nie zapłacił po wystawieniu faktury. My i tak musimy pod groźba kary zanieść pieniążki do ZUS. Niesiemy je tam bo rząd chce naszego dobra. Szkoda tylko, że po rządowej opiece my mamy tego dobra w naszych kieszeniach już coraz, coraz mniej.

Dodaj komentarz

Treść
Nick
Przepisz kod z obrazka

Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni

Arystoteles Onassis
Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Rynek social lending czyli tzw. pożyczek społecznościowych ma na świecie wartość około 1 mld dol.
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska