Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Poleć znajomemu Wydrukuj artykuł Subskrbcja RSS
2008-03-01
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowany podatek dochodowy jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Podstawą do wyliczenia podatku jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się na zasadach ryczałtu są zapisy ewidencji przychodów, którą będziemy zobowiązani prowadzić.

 

Najprościej mówiąc, kwota podatku, którą zapłacimy rozliczając się ryczałtem jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiągniętego przez naszą firmę. Kwota podatku należnego fiskusowi zależy od wielkości przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku zasad ogólnych od dochodu. Podatek zapłacimy, więc niezależnie czy nasza działalność będzie przynosiła zyski czy straty. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W chwili obecnej mamy pięć stawek:

 

 

Dla kogo ryczałt?Z opodatkowania na zasadach ryczałtu możemy skorzystać gdy jesteśmy osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Forma ta dostępna jest również dla spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych. Na ryczałt możemy się zdecydować gdy:

- prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą
- w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskaliśmy przychody w wysokości nie przekraczającej
150 000 €
- rozpoczniemy wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystamy z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów

 

UWAGA!

Ryczałt jest łatwą formą rozliczania się, gdyż nie wymaga wielu formalności. Podatnicy tego podatku muszą jedynie prowadzić uproszczoną dokumentację finansową, na którą składają się: ewidencja zatrudnienia, ewidencja przychodów i ewidencja środków trwałych.

 

Nie dla każdego ryczałtZ ryczałtu nie możemy korzystać, jeśli:

1) rozliczamy się w formie karty podatkowej;
2) korzystamy z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
3) uzyskujemy w całości lub w części przychody z tytułu : prowadzenia aptek, lombardów, kantorów, prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów, lecz innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, wykonywania usług pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 93.05) – z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów;


4) rozpoczynamy działalność w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

 

5) rozpoczynamy działalność samodzielnie lub w ramach spółki, jeżeli My lub co najmniej jeden z Naszych wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. 

 

UWAGA!

Pamiętaj, że wybierając ryczałt zapłacisz podatek niezależnie od tego czy Twoja firma wypracuje zyski. Miej także na uwadze, że jeżeli Twoja działalność będzie przynosiła duże zyski to podatek jaki zapłacisz rozliczając się ryczałtem będzie dużo mniejszy od kwoty jaką zapłaciłbyś rozliczając się na zasadach ogólnych(podatkiem liniowym lub według skali podatkowej).

 

Istotna zmiana od 2008 roku!

 

Jeżeli przychody z Naszej działalności przekroczyły 150 000 euro to prawo do opodatkowania w formie ryczałtu tracimy od miesiąca następnego po tym, w którym to przekroczenie nastąpiło. Przekroczenie limitu zobowiązuje Nas do zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Dotychczas podatnik korzystający z ryczałtu, który przekroczył wyznaczony pułap musiał przejść na zasady ogólne dopiero od następnego roku.

 

Od początku 2008 roku obowiązują przepisy, które nakładają na podatników korzystających do tej pory z ryczałtu ewidencjonowanego obowiązek rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przekroczony limit uprawniający do rozliczania się z podatku na zasadach ryczałtu. Wprowadzone zmiany dotyczą, więc zarówno kwoty progowej(z 250 000 na 150 000 euro

) jak również terminu przejścia na zasady ogólne w przypadku przekroczenia tej kwoty.

Przekraczając poziom 150 000 euro przychodów nie mamy możliwości decyzji, którą z form opodatkowania na zasadach ogólnych wybrać. Jak wiadomo zasady ogólne dają możliwość rozliczania się według skali podatkowej lub płacąc 19 proc. podatek liniowy. W tym przypadku takiego wyboru nie mamy i jedyną formą na jaką możemy się zdecydować jest skala podatkowa. Dlaczego więc odpada podatek liniowy? Przyczyna jest prosta.

 

Decydując się na 19 proc. podatek liniowy jesteśmy zobowiązani do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi danego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania. W przypadku gdy przekroczenie kwoty progowej przychodów następuje zazwyczaj po tej dacie, oczywistym jest, że automatycznie tracimy możliwość wyboru podatku liniowego jako formy rozliczania się z fiskusem.

 

Jak płacimy ryczałt?

 

Decydując się na ryczałt przychodów ewidencjonowanych musimy pamiętać, że w tej formie podstawę opodatkowania stanowi przychód, który przed opodatkowaniem pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Generalną zasadą jest obowiązek wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego.

 

Istnieje także możliwość, aby zamiast miesięcznych rozliczeń z fiskusem wybrać cykl kwartalny. Zasada obliczania podatku płaconego kwartalnie jest dokładnie taka sama jak w rozliczeniach miesięcznych. Kiedy decydujemy się na ten wariant, należny fiskusowi podatek wpłacamy na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony. W przypadku ostatniego kwartału roku podatkowego podatek wpłacamy w terminie pokrywającym się z datą złożenia zeznania. Z opcji kwartalnego rozliczania się możemy skorzystać, gdy nasze przychody osiągnięte w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro

.

 

UWAGA!

Ryczałt to także obowiązki ewidencyjne. Wybierając tą formę opodatkowania do Naszych obowiązków należeć będzie: ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników.

 

Jeśli decydujemy się na kwartalne płacenie zryczałtowanego podatku jesteśmy zobowiązani poinformować o tym fakcie urząd skarbowy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Z kolei, gdy nie zgłosimy likwidacji działalności, lub zmiany cyklu opłacania podatku w urzędzie do dnia 20 stycznia roku podatkowego to automatycznie uważa się, że nadal będziemy się rozliczać z fiskusem według tych samych zasad.

 

Roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składamy w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

UWAGA!

Jako ryczałtowcy mamy możliwość pomniejszenia przychodu (w efekcie kwoty podatku) o ulgi, straty i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Ryczałt w pigułce

 

- kwota podatku zależy od wielkości przychodu, liczona jest jako procent od przychodów
- podatek płacimy również gdy firma wypracowała stratę
- z ryczałtu możemy skorzystać gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskaliśmy przychody w wysokości nie przekraczającej 150 000 €
- w chwili obecnej mamy pięć stawek ryczałtu: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%
- nie ma możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem
- jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i wyposażenia oraz wykazu środków trwałych
- zaliczki na podatek wpłacamy do 20. dnia każdego miesiąca

- Coraz więcej firm wybiera ryczałt

- Tysiące ryczałtowców może mieć problemy

- Jak założyć sklep internetowy?

- Automaty vendingowe to niezły biznes

- Jak założyć prywatne przedszkole?

- Otwieramy własny pub

- Jak zarabiać na domenach?

 

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

 

Komentarze
Kamil 2008-08-13 22:20:03
Ciekawi mnie, jaki % trzeba będzie zapłacić, gdy firma wypracuje stratę.
Heniu 2008-08-25 11:04:17
Jest napisane wyraźnie, że podatek płacimy od przychodu więc strata nie ma tu nic do rzeczy.
Lk_hc 2008-09-18 11:31:31
Kamil Umiejętność czytania ze zrozumieniem LEŻY, albo komentujesz artykuł którego nie czytałeś.
Lk_hc 2008-09-18 11:37:54
Jest jeszcze opcja że nie odróżniasz pojęć dochód od przychód. Tu łatwo się semantycznie walnąć, faktycznie. Przychód (od którego płaci się ryczałt) to kasa, która wpłynęłą do Ciebie nie pomniejszona o koszty jej uzyskania. Czyli np: Sprzedałeś komuś bluze za 200zł. - jest to przychód. Ale za bluze w hurtowni zapłaciłeś 100zł, więc dochód z transakcji to 200 - 100 = 100zł. Przy ryczałcie podatek płacisz od przychodu więc od 200zł. Przy skali (pomijając próg - to tylko przykład) zapłaciłbyś podatek od zysku czyli od 100zł. Problem z ryczłtem jest taki: co jeśli bluzy okażą się niewypałem i będziesz je musiał sprzedać "po kosztach" np w promocji za 80zł. Wtedy płacisz ryczał do 80zł a przy skali nie zapłaciłbyś nic bo nie masz dochodu (jest ujemny).
baart 2008-11-03 11:28:20
Witam, jaka stawka ryczałtu (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%) zaplace w firmie ktora dziala w branzy internetowej (produkcja stron internetowych, hosting, pozycjonowanie) Z gory dziekuje za odpowiedz Pozdrawiam
RT68P 2008-11-16 19:56:26
PKD 8810 JAKI PODATEK RYCZALTU
K5TWN 2009-02-03 21:43:31
jaka stawka ryczałtu zapłacę w firmie która swiadczy usługi naprawcze opon i także sprzedaje opony
Lili:*:**::D 2009-03-02 11:12:39
Według mnie ryczałt powinni wycofac!!! :) Hehe Buziam wszystkich i pozdrawim moją ciocie z Gaci :D :*:*:*
KAZAMIERZ25 2009-05-13 08:30:27
JAKI%ZAPLACE JEZELI WYKONUJE USLUGI BUDOWLANE? PROSZE OODPOWIEDZ
dm 2009-06-04 14:29:30
usługi budowlone 5 %
milva 2009-06-10 18:08:29
czy ktos sie orientuje jaki ryczalt bedzie przy sprzedazy swojego ebooka przez internet?
Agnieszka 2009-06-17 11:48:45
Mam pytanko: Na jakie konto (chodzi mi pod jakim opisem) wpłacamy ryczałt od przych. e.?? Bo tam jest tyle opisów ,że sama już nie wiem gdzie mam to zapłacić ;/
BUD 2009-06-29 19:32:59
Czy określenie rodzaju działalności jako (PKD 74.20.A)"Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego" stanowi o wyłączeniu firmy z możliwości rozliczania się na zasadzie ryczałtu?
kasia 2009-07-01 22:19:07
pod jakim symbolem podklasy PKD sa usługi krawieckie
anna 2009-07-08 10:18:03
jaki % zapłacę jeżeli sprzedaję używane ubrania. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Siorbąć_Żwirem 2009-07-11 08:02:18
Ubrania? Hmm to zapewne zależy od tego kto je nosił, jeśli Michael Jackson to zapewne maksymalną stawkę a jeśli Lepper dajmy na to, to zapewne minimalną.
Maja 2009-08-21 22:21:33
Mam pytanie doczytałam się że ryczałt ewidencjonowany płacimy nawet wtedy gdy firma osiągnie stratę. Co to znaczy? Czy mam płacić podatek jeśli np.mam przychód 2000,00 - 104.08 skł. ZUS = 1896 x 8,5 % = 161,12 - 193,10 Zdrow. to wychodzi /-/ 31,94. Prosze o podpowiedź.
Mika 2009-08-21 22:29:27
Proszę o pomoc. W lipcu nie miałam przychodu i wobec tego czy w sierpniu przychód mogę pomniejszyć o składki ZUS za lipiec i sierpień i podatek o zdrowotne za lipiec i sierpień, czy też tylko za sierpień?
Happy Day 2009-08-29 14:25:56
Nie pomniejszasz ryczałtu o składki zus, tylko przychód i dopiero wtedy mnożysz x 8,5%
Happy Day 2009-08-29 14:27:38
Do było do Maji
edi 2009-09-17 21:14:08
Proszę o info (chcę zacząć działalność i nie mam zbytnio pojęcia o ryczalcie i kasach fiskalnych. Czy stawka za sprzedaż farb samochodowych to jest 3 % jak za handel czy 8,5 ? Ponadto jak ewidencjonować obroty dla osob fizycznych nie prowadzących działaności gosp. zeby wykazac ze nie mam obowiązku mieć kasy fiskalnej. I jeszcze jedno czy wogóle lakiery samochodowe zalicza się do sprzedazy akcesoriów do pojazdów mechanicznych??? (bo wówczas kasa jest obowiązkowa) proszę o pomoc
xenna 2009-10-08 12:17:37
Czy będąc na ryczałcie mogę być jednocześnie Vat-owcem?
maciuś 2009-10-12 19:25:53
Witam. Zakładam działalność ryczałtową i mam pytanie : Jak się ewidencjonuje ryczałt. Trzeba jakieś książki? i wpisywać coś do nich? Czy wystarczy chować faktury do teczki? I płacąc ryczałt do skarbówki, wypełniam jakiś PIT? czy ide na pocztę i wpłacam 5,5% od faktury którą wystawiłem za usługę budowlaną?ufff. było tego trochę ale to są nierozwiane wątpliwości.
DD 2009-10-26 22:06:14
Witam. jeśli przychód wyniesie 2500zł x 8,5% daje 212,5zł podatku, a składka zdrowotna wynosi 224zł, wtedy co? Nic nie płace?
IK 2009-10-30 15:51:46
Składka zdr.wynosi 224,24 ale odliczeniu podlega 193,10, wiec podatku bedzie do zapłaty 19zł
DD 2009-11-06 19:24:03
Dzięki IK Mam jeszcze jedno pytanie, czy montaż rolet okiennych materiałowych wewnętrznych można podciagnąc pod ryczałt, jeśli tak jaki % i czy potrzebna jest kasa fiskalna?
mariusz 2009-11-07 19:25:25
Jaka stawka podatku będzie mnie obowiązywała w ryczałcie? działalność - naprawa sprzętu komputerowego.
JANUSZ 2009-11-20 09:04:50
PROWADZE RYCZAŁT I DOPIERO DOWIADUJE SIE O EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH.. JEZU, CO TO? JAK TO WPISYWAĆ?????? JAK OTWIERAŁEM FIRME TO PYTAŁEM W SKARBÓWCE O WSZYSTKO CO MUSZĘ EWIDENCJONOWAĆ I O TYM NIE BYŁO ANI SŁOWA!!
Bartek 2009-11-23 19:17:39
witam. prowadze firme remontowa i jestem na ryczalcie. Place tylko zdrowotne do zusu. zarobilem za robote w miesiacu 2000 brutto. ile od tego place podatku i czy w ogole place ? czekam na odpiwiedz.
Kuba 2009-11-23 19:20:03
witajcie. chce otworzyc wlasna dzialalnosc i skorzystac z dofinansowania z PUP. Urzad pracy bedize chcial tylko faktury czy rowniez bedzie chcial zobaczyc ten zakupiony sprzet ? czy firma musi uzyskiwac jakies dochody w miesiacu ? musze jakies zeznania przedstawiac ? a co jesli niemam zlecen i nie zarobilem nic ? oplacam zus i moge nie miec dochodow ??
alex 2009-11-27 15:46:59
czesc sluchajcie czy moge zawiesic dzialalnosc na dwa miesiace bedac na ryczalcie
to ja ;)  2009-11-29 01:23:51
pewno ze mozesz ;) o ile nie korzystales z dofinansowania zeby ta dzialalnosc otworzyc ;)
Grzecho 2009-11-30 15:57:43
witam. Chcę otworzyć własną działalność : kupywałbym odzież i chemie w hurtie a sprzedawałbym na placu. Czy muszę mieć kasę fiskalną i czy opłacalny jest ryczałt i jaki to byłby % , czy inny jakiś . Proszę o radę i z góry dziękuję:).
TYGRYSEK ŚL. 2009-12-08 16:30:02
MAM PYTANIE.CZY W 2010 R.MOGĘ ZOSTAC RYCZAŁTOWCE JEŻELI W 2008R. DO GRUDNIA PRACOWAŁEM W FIRMIE DLA KTÓREJ CHCĘ ŚWIADCZYC USŁUGI?
Piotrek 2009-12-10 22:53:17
Witam. Chciałem zapytać, jak to jest. Prowadzę działalność od połowy października. Firma nie przyniosła jak do tej pory żadnych zysków. Generalnie przychód zerowy. Czy jestem zobowiązany do comiesięcznego informowania skarbówkę o tego typu rzeczach (jakieś rozliczenie zerowe)? Pozdrawiam
robert 2009-12-19 18:27:06
mam 3% podatku od sprzedazy limit na krusie wynosi 2800 podatku czli moge sprzedac na 90 000 zl czy sa jakies ograniczenia zeb byc na krusie
Pomorze 2009-12-29 21:12:16
Prowadzę działalnośc gospodarczą wykonywanie projektów i kosztorysów budowlanych, jestem Vatowcem, płacę podatek liniowy, do tej pory prowadzę księgę przychodów i rozchodów, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mogę od 2010 roku (po dokonaniu do 20 stycznia 2010 roku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego) przejśc na opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego (5,5% jak w przypadku wykonywania robót budowlanych, obrót osiągnąłem w 2009 roku około 200.000 złotych)?
AM 2010-01-05 12:40:34
mam 3% podatku,slyszalam ze nie moge przekroczyc 12 000 w pierwszym roku prowadzenia dzialalnosci,czy to prawda??bardzo prosze o odp
Tomasz 2010-01-06 20:19:33
może mi ktoś napisać jaki będzie procent podatku do 52.29C ? dzięki z góry
Jaga 2010-01-12 11:56:25
Do Piotrka: Ryczał płacisz do 20 każdego kolejnego miesiąca, nie wypełniając żadnych formularzy, do 31.01 wypełniasz PIT-28 i PIT-28A, jest to zeznanie roczne i tam ujmujesz przychody z całego roku. I tak jak ktoś pisał wcześniej, należy odróżnić przychód od zysku, to podstawa w ryczałcie.
Jaga 2010-01-12 12:01:04
Tomasz: Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie???? Ryczałcie trzeba określić rodzaj działalności-dzięki temu określisz stawkę jaką masz do zapłacenia, ale odliczasz także składki na ubezpieczenie społeczne i 7,75% podstawy zdrowotnego Zapisze to tak: (Przychód - skł. na ubezp. społeczne) x np. 5,5% - 7,75% podst. zdrowotnego
Kati 2010-01-13 14:07:43
Witam !czy ktoś może mi powiedzieć jaki procent bede płaciła majac założona działalność usługowa do opieki?
arek 2010-01-14 16:53:01
do Roberta! dzis przerabialem ten temat bo chce przejsc na krus ale to nie takie proste .jesli juz tam jestes to dobrze myslisz musisz pilnowac wysokosci zaplaconego podatku w poprzednim roku tak aby Ci nie przekroczyl "kwoty granicznej".Troche to trudne ale jak jestes na 3% to pewnie dasz rade.Innych haczykow chyba tam nie ma..Pamietaj tez o ze jesli nie jestes vatowcem to teraz jest prog 100 tys pln a za rok 150 .Gorzej bo spada prog przychodów ryczałtowca ( teraz chyba 100 tys Eur ) ale to Ci nie grozi jak rozumiem.Jakbys mial jakis patent na wejscie w krus i prowadzenie odrazu dzialanosci to napisz bo teraz musialbym sie 3 lata oplacac zeby móc wystartowac z dzialanoscia..
arek 2010-01-14 16:55:00
..wogóle jak macie jakis patent na obejscie tego dziadowskiego zus-u to napiszcie.PS o zatrudnieniu na Wyspach juz słyszałem
Danuta B. 2010-01-20 18:39:37
Jestem nie dorozwinieta i mam problem z tym ryczaltem czy moze ktos dokladnie wytlumaczyc jak rozliczyc 3 ¢owy ryczalt na koniec roku. Czy rozliczac od wkładu + zarobek czy od samego wkładu Z szacunkiem Danuta B.
Danuta Bednarz 2010-01-20 18:44:26
mam problem z tym ryczaltem czy moze ktos dokladnie wytlumaczyc jak rozliczyc 3 ¢owy ryczalt na koniec roku. Czy rozliczac od wkładu + zarobek czy od samego wkładu Z szacunkiem Danuta B.
pan pikus 2010-01-21 12:42:26
mozliwe ze patentem bedzie zatrudnienie osoby niepelnosprawnej naj. z 1 grupa o ile kogos jeszcze zatrudniasz, lub znalesc osobe ktorej brakuje do emerytury/renty a nie moze znalesc pracy itd. takie osoby ida na wszystko, kombinuj
Magda 2010-01-27 01:26:51
czy to prawda,ze przy działalnosci jednoosobowej wykonujac usługi budowlane dla jednego kontrahenta nie mozna byc na ryczałcie 5,5%?
Może będę budowlańcem 2010-02-02 22:56:42
Magda, skąd taka informacja ?
Jaro 2010-02-14 18:24:36
Jaką stawkę ( 20%,17%,8,5% czy inną) zapłacę za prowadzenie usług taxi? Będę wdzięczny za podpowiedź.
jancio 2010-02-17 02:15:24
witam, jestem na ryczałcie, w styczniu i lutym mam przychód a w marcu nie będzie (ale składki zus będą płacone). W związku z tym mam pytanie: czy przychody i składki zus liczy sie narastająco w kolejnych miesiącach czy każdy miesiąc odrębnie ? Pozdrawiam Janek
Slawi 2010-02-17 21:20:22
witam, jestem przedsiembiorcą w branży budowlanej i mam pytanko odnośnie tego czy i w jakiej wysokości muszę uiszczać podatek będąc na ryczłcie lecz nie uzyskałem żadnego dochodu ponieważ sezon zimowy jest okresem martwym dlatego typu działalności i chciałbym zaznaczyć że środki na otwarcie firmy uzyskałem z PUP i jestem zmuszony do płacenia składek ZUS. Propszę o wskazówki:)
paweł 2010-03-09 15:42:44
witam chciałbym się dowidzieć która stawka podatku jest przyporządkowana danej działalności
Norbi 2010-03-12 10:29:50
Witam, proszę o podpowiedź jaką stawkę ryczałtu przyjąć dla dz. handlowej, a może inaczej to podciągnąć. Chcę kupować elementy, składać je i sprzedawać jako gotowy produkt na FV. Czy takie coś podpadnie pod ryczałt? A jeśli tak, to jaka będzie stawka? Czy kilka typów działalności można łączyć? Np. to co powyżej i konsulting / projektowanie stron / prowadzenie witryny, itp. Z gory dzieki za pomoc.
ALA 2010-03-12 23:04:29
prowadzę działalność gospodarczą jestem na ryczałcie8.5%Czy mogę zatrudnić męża na umowę o dzieło?I jaką stopę procentową ma umowa o dzieło????POMOCY!!!
as 2010-03-19 15:09:13
ryczalt powinni wycowac
ping-pong 2010-03-19 15:10:45
to nie mozliwe
STEN320 2010-03-23 11:10:24
KTO ODPOWIADA?
Hellmut 2010-03-27 10:51:56
Proszę o pomoc. Pracuję w firmie na pełen etat zatrudniony jestem na umowę o pracę. Mam zamiar założyć działalność gospodarczą i w weekendy zajmować się dodatkowo drobnym handlem. Czy dobrze rozumuję, że do ZUS płacę tylko składkę zdrowotną? Składkę na ubezpieczenie społeczne płaci mój pracodawca...czy dobrze rozumuję, że obliczając podatek od przychodu powiedzmy z 3000 zł 3% = 90zł podatku który pomniejszam o kwotę ubezp. społecznego które płaci mój szef w pracy...czyli w zasadzie w tej sytuacji nie płacę ZUSowi nic?
Hellmut 2010-03-31 12:32:59
Dokształciłem się ... cofam głupie pytanie
Mario 2010-03-31 13:17:36
Czy są jakieś ograniczenia we współpracy z obecnym pracodawcą, pracując jednocześnie u niego na etacie i prowadząc działalność działalność gospodarczą.
Mario 2010-04-01 14:41:33
Chodzi mi konkretnie o kupowanie od niego (pracodawcy) towaru i odsprzedawaniu go we własnym zakresie.
ami 2010-04-04 17:20:12
cos ostatnio nikt nie odpowiada na zadawane pytania....jednak i ja sprobuje zaczerpnac porady....moj tata jest na rencie i zaklada dzial.gosp. w styczniu 2008 weszla ustawa mowiaca o tym ze rencisci prowadzacy dzalalnosc musza oplacac caly zus. czy cos sie w tej sprawie zmienilo??? i czy bedac na ryczalcie i swiadczac uslugi mozna wystawiac FV nie bedac jednoczesnie vatowcem czy wystawiac mozna jedynie rachunki??? z gory dzieki
Kaolgaunt 2010-04-23 22:35:40
Wynajmuję lokal na ryczałcie 8,5%, ale będę musiał rozwiązać umowę z najemcą, czy muszę o tym informować fiskusa, jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim terminie? Proszę o pomoc.
maja 2010-05-03 16:55:46
czym w rozliczeniu podatkowym różni się przychód od zysku ?
~david 2010-06-02 15:47:46
czy przychody i składki zus liczy sie narastająco w kolejnych miesiącach czy każdy miesiąc odrębnie ?
david 2010-06-02 15:48:11
czy przychody i składki zus liczy sie narastająco w kolejnych miesiącach czy każdy miesiąc odrębnie ? Firma ryczałt 3%
lawinka 2010-06-16 19:28:37
ami - tak, rencista musi płacić cały zus ale może się starać w PFRON o refundację składek społecznych. Nei będąc vatowcem można wystawiać jedynie rachunki. Kaolgaunt - nie musisz zawiadamiać. Maja - przychód to jest to co otrzymujesz jako zapłatę od kontrahentów. Zysk to Przychód minus koszty (czyli minus to co ty płacisz dostawcom). david - narastająco w danym roku podatkowym
ewa 2010-06-21 15:43:24
co muszę zro
tomek 2010-06-21 15:46:32
jeśli założyłem działalność na ryczałcie 8,5% usługi stolarskie jak mam się rozliczać
zacofana 2010-06-21 18:29:37
hej mam pytanko otwieram firme i chce być na ryczałcie firma handlowo usługowa jaki procent będę miala 5% czy 8% i czy mąz może wykonywać remonty na moją firmę proszę o odp
krzysiel 2010-06-30 12:54:10
5,5%
josza 2010-06-30 19:58:22
czesc, czy ktos mi napisze czy handel cały jest na 3 %, bo ta ustawa o podatku taka dla mnie jest nieczytelna
kinia 2010-06-30 22:07:35
witam ;) chce zalozyc DG i sprzedawac na alegro odziez -czy moge na 3% rycz.? -czy musze wystawiac faktury ? -czy prowadzi sie ksiege przychodu i placi co mies 3% od przychodu i na koniec roku jeszcze rozlicza? -no i najwazniejsze ..czy moge rozpoczac DG z towarem kupionym w angli za funty i czy musza byc rachunki na mnie ? czy moga byc na kogos innego np na chlopaka ????? prosze o podpowiedz !!!
?????????? 2010-07-01 12:49:44
witam:)zalozylam zaklad uslugowo hamdlowy, w urzedzie skarbowym powiedzieli mi ze mam placic VAT 22% plus ryczalt 8,5%. Moja znajoma wczesniej prowadzila tae taka sama dzialalnosc ale bez VAT
Jaro 2010-07-04 11:45:02
Założyłem działalność gosp. i wybrałem ryczałt. Nie zgłosiłem się jako płatnik podatku VAT. Proszę o informację czy ryczał mam liczyć od całości przychodów? Kiedyś będąc na ryczałcie liczyłem podatek od przychodów pomniejszonych o VAT (od sprzedaży netto). A jak to wygląda jk się nie jest Vatowcem?
zacofana 2010-07-06 16:59:14
dzięki za odpowiedz
ktos 2010-07-13 01:34:42
Jaro - od całości przychodów
pati 2010-07-19 02:14:31
Czy jeżeli zdecyduje się na ryczałt to będę potrzebować kasy fiskalnej czy wystarczy jak będę wystawiać zwykłe rachunki odręczne?
? 2010-08-25 19:49:05
Jaki ryczałt muszę zapłacić od Usługi w zakresie oczyszczania
kamio_17 2010-09-06 11:05:56
do ????????????? skoro nie zglosiles sie jako podatnik VAT to naliczasz od przychodów netto. bo na logike, byles VATowcem i placiles po odliczeniu VAT`u czyli netto i tu jest tak samo
adriano 2010-09-12 20:53:08
witam a na jakiej zasadzie (jeśli wogóle to możliwe) mogę wystawic rachunek zleceniodawcy za usługę budowlaną tak aby rozliczyć się z fiskusem jeśli nie prowadzę zarejestrowanej działalności gospodarczej i ile % wynosi podatek z góry dziękuję
bs 2010-09-21 15:42:47
LUdzie Ksiegowa wam wszystko wytłumaczy na TIP-TOP i napewno doradzi !!!
spidi 2010-10-14 21:57:45
witam właśnie startuje z działalnością usługową (auto naprawa) i jeśli nie ryczałt to co??
gregor 2010-10-27 20:16:16
jestę na ryczałcie ile bendę musiał płacic podatku od 2500
Iza 2010-10-28 13:19:12
do gregora: za mało danych, ale przypuśćmy - osoba pracująca na umowę o pracę + DG ryczałt 8,5% 2500 x stawka ryczałtu 8,5%)= 212,50, ub.zdrowotne:224,24 , do odlicznia tylko 193,10, co daje 212,50-193,10 = 19,4 (zaokrąglenie do zł) Wpłacasz kwotę ryczałtu 19 zł i do ZUS 224,24
mirka 2010-11-15 20:22:42
Jestem ryczłtowcem (handel), od stycznia do czerwca miałam zawieszoną działalnośc. Czy w takim przypadku, próg aby nie wejśc na kasę fiskalną liczy sie proporcjonalnie do okresy przez jaki prowadziłam działalnośc?
ryzykant 2010-11-29 18:44:23
prosze o rade sprzecalem obuwia w miesiac za 10 tys i jestem na ryczalcie .zrobilem 5 tys ile z tych 5 tus mam dla siebie po zaplaceniu wszystkich oplat skarbowy ,podatki itp prosze o rade
tadek 2010-12-02 11:21:24
mam umowę na stałe wynagrodzenie 2500 brutto czy pracodawca może płacić zus czy do US wg najniższej średniej krajowej
Ania  2010-12-08 14:25:32
Mam pytanko jako świezynka ;D 1. prowadząc firmę rozliczającą sie na zasadzie ryczałtu i zatrudniając osoby bezrobotnę z GOPS'u (gminny ośrodek pomocy społ.) dla mnie jako pracodawcy lepiej zawrzec umowę o dzieło czy zlecenie ??? 2. Co sie wtedy płaci : zus, urzad skarbowy???? 3. jak dam umowe dla osoby bezrobotnej np, na kwote 500 zł brutto to jakiekoszty poniose? 4. na jaki czas moge zawrzec umowe o dzieło z osoba bezrobotna i umowe zlecenie??? PLIS pomożcie Ania
PIOTR 2010-12-08 18:51:45
Prowadzę DG jednoosobowa handel odzieżą na allegro jestem na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych czy muszę prowadzić ewidencje wyposażenia i środków trwałych do czego by to miało być skoro nie mogę i tak przy ryczałcie od przychodu tego odliczyć jedynie co odliczam to ubz zdrowtone od podatku bo poza dg pracuje na pełny etat Jaki by miał cel prowadzenia takiej ewidencji w moim przypadku zwłaszcza ze wszystko prowadze w domu na kompie 6 letnim na które i tak nie ma ani paragonów ani nic jedynie co kupiłem na firmę to program za 200 zł ale i tez tego przecież nie mogę odliczyć PROSZĘ O POMOC
PIOTR 2010-12-08 18:53:22
Prowadzę DG jednoosobowa handel odzieżą na allegro jestem na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych czy muszę prowadzić ewidencje wyposażenia i środków trwałych do czego by to miało być skoro nie mogę i tak przy ryczałcie od przychodu tego odliczyć jedynie co odliczam to ubz zdrowtone od podatku bo poza dg pracuje na pełny etat Jaki by miał cel prowadzenia takiej ewidencji w moim przypadku zwłaszcza ze wszystko prowadze w domu na kompie 6 letnim na które i tak nie ma ani paragonów ani nic jedynie co kupiłem na firmę to program za 200 zł ale i tez tego przecież nie mogę odliczyć PROSZĘ O POMOC
666 2011-01-09 16:54:50
wymagane jest prowadzenie ewidencji wyposazenia tez tego nie pojmuje, znaczy celowosci tego dzilania, skoro i tak nic nie odliczam, ale coz, ja tez mam az komputer i drukarke na firme;/
anna 2011-01-09 19:15:42
hej mam pytanko lepiej buc na ksiedze przychodów i rozchodów czy na ewidecji sprzedazy
zebek 2011-01-18 10:20:37
od listopada prowadze działalność gosp. do dnia dzisiejszego nie mam żadnych przychodów a zus płaciłem jak więc wypełnić PIT 28? jestem na 8.5% stawce ryczałtu. Dzięki wielkie za podpowiedź
Tomasz 2011-02-01 10:51:38
Mam pytanie. Działalność gospodarczą / na ryczałcie ewidencjonowanym / prowadziłem do lutego 2010 r. Następnie zostałem zatrudniony na umowę o prace. W jaki sposób rozliczam się z podatku za rok 2010? czy składam PIT 28 i PIT 37, czy też jakiś inny??????
edi 2011-02-14 19:45:22
składasz pit-28 z działalnosci i pit-37 za okres zatrudnienia na umowe
kuba 2011-02-16 12:54:47
witam,skladalem przed terminem pit-28 kwote ktora mam zaplacic jest 719zl,do kiedy mam zaplacic ten ryczalt?ile mam jeszcze czasu?a jak termin rozliczenia minol to jaka kare zaplace?
kuba 2011-02-16 13:49:45
witam,ksiegowy skladal w tym roku pit-28 i pare dni temu podal mi kwote do zaplaty,do kiedy mam zaplacic ten ryczalt?
briggs 2011-03-27 23:41:44
Witam . jestem na ryczałcie 5.5 procent. sprzedaje na allegro . czy przychód tj towar plus koszty wysyłki czy sam towar? kiedy mam wpisywać dochody . wtedy jak kasa za towar znajdzie się na koncie?? z góry dziękuje za odpowiedz.
tad 2011-04-30 09:41:06
Witam jak to sie oblicza dochod 1600zl ubezpieczenie zdrowitne 243,39zl ubezpieczenie spoleczne113,05 mam riczałt firma budowlana. Mam wprowadzic to do ewidencji przychodów. Pomoze ktos mi jak to sie oblicza i wypelnia do ewidencji prezychodow.
magda5022 2011-05-27 16:57:24
hej mam problem musze zaplacic do zusu podatek bo wiecej kupilam niz sprzedalam i nie wiem jak i gdzie to zrobic? W poprzednim miesiacu to oni mieli mi zwrocic poodatek czy oni odciagaja od tamtego czy jak prosze o szybka i konkretna odp
mark1710 2011-06-06 16:50:09
Witam Prowadzę firmę budowlaną i jestem na ryczałcie5.5% chciałbym dowiedzieć się czy równocześnie mogę być watowcem z góry dziękuję
Hata 2012-12-18 19:38:52
może się ktoś orientuje, czy jeśli jestem na ryczałcie i nie osiągnęłam przychodu, nie wystawiłam żadnego rachunku, to muszę składać pit 28? Nie wiem czy składki zus które płaciłam są zaliczane jako straty.
bez komentarz 2013-08-28 14:28:46
Skąd informacja, że limit wynosi 150000 EURO??? Przecież limit wynosi 150000 ZŁOTYCH!
Marcin 2014-05-22 11:13:16
jestem na ryczałcie i całą ksiegowość z ewidencją prowadzę w programie Ryczałt - Pakietu Przedsiębiorcy. Fajtny intuicyjny, prosty program, który odwala za mnie prawie całą robotę. Wersja testowa bezpłatna do pobrania stąd: http://pakietprzedsiebiorcy.pl/ryczalt

Dodaj komentarz

Treść
Nick
Przepisz kod z obrazka

Gdyby nie było kobiet, pieniądze nie miałyby żadnego znaczenia

Arystoteles Onassis
Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Według raportu grupy badawczej how2know.pl, 5 proc. studentów ma już własny biznes, tylko 13 proc. młodych ludzi planuje założenie firmy, a 55 proc. zastanawia się, czy warto być w Polsce przedsiębiorcą
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.
Zebrali już 700 tys. zł na Kickstarterze. Jak się to robi?
Jak przygotować dobrą kampanię crowdfundingową.
Jego pomysł na biznes w internecie zrodził się u fryzjera
Przygodę ze startupem rozpoczął w 2015 roku.

Bonnier Business Polska