MamBiznes.pl - Charakterystyka firmy

Charakterystyka firmy

Drugą po streszczeniu częścią biznesplanu jest charakterystyka firmy. W tym fragmencie biznesplanu przedstawiamy podstawowe informacje o przedsiębiorstwie. Ta część powinna zawierać m.in. historię firmy i krótką charakterystykę jej właścicieli a także pełną informację o danych teleadresowych przedsiębiorstwa. Przedstawiamy także informacje o misji, którą firma będzie realizować oraz cele jakie sobie stawiamy.

 

Po przedstawieniu podstawowych informacji o firmie opisujemy przedmiot naszej działalności. W jednym dwóch zdaniach informujemy czytającego czym tak na prawdę firma się zajmuje lub zajmować będzie.

 

Historia

 

Pamiętajmy, aby pisząc o historii firmy przedstawić analizę za ostatnie trzy do pięciu lat. Czytający będzie miał wówczas pełen obraz przeszłości przedsiębiorstwa. Oczywiście wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Ważne jest także, aby informacje o przeszłości firmy były przedstawione rzetelnie. Nie próbujmy ukrywać gorszych okresów w firmie i popełnionych błędów. Starajmy się raczej wyjaśnić przyczyny niepowodzeń i spróbujmy przekonać czytającego, że w przyszłości ich unikniemy.

 

Misja

 

Pisząc o misji firmy musimy mieć na uwadze otoczenie w jakim działamy. Misja jako wyznacznik kierunku rozwoju firmy definiuje bowiem istotę biznesu i rynek docelowy. Jest ona formułowana w oparciu o potrzeby klientów i analizę konkurencji. Wbrew pozorom dobrze sformułowana misja ma duże znaczenie dla każdej firmy. Przyczynia się bowiem do sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem, pomaga w tworzeniu konkurencyjności firmy, integruje i angażuje pracowników oraz kadrę kierowniczą, a także informuje pracowników i otoczenie zewnętrzne firmy.

 

Cele

 

Razem z misją przedstawiamy także cele przedsiębiorstwa. Wyznaczenie celów to jeden z kluczowych elementów biznesplanu. Ten fragment powinien jasno opisywać do czego dążymy w naszej działalności oraz kiedy i jak zamierzamy założone cele osiągnąć. Cele firmy są króto i długoterminowe i mogą być formułowane zarówno dla całego przedsiębiorstwa jak i jego zorganizowanych części. Powinny być realne i formułowane na bazie analizy rzeczywistości. Mogą dotyczyć różnych obszarów działalności firmy np. wielkości przychodów, udziału w rynku, rentowności. Warto podeprzeć się w sowich analizach dotyczących celów firmy konkretnymi liczbami.

 

Warto pamiętać, że charakterystyka przedsiębiorstwa powinna być stosunkowo krótka ponieważ wiele z zawartych w niej informacji jest następnie rozwiniętych w dalszych częściach biznesplanu. Pisząc krótko, unikniemy powielania tych samych treści.

 

Podsumowując, w tej części przedstawiamy:

- nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa
- przedmiot działalności
- pełne dane teleadresowe
- charakterystykę właścicieli
- historię firmy
- misja i cele przedsiębiorstwa
- otrzymane nagrody i posiadane certyfikaty
- posiadane zasoby

 

Zobacz przykładowy biznesplan

 

Alicja Rozłucka

MamBiznes.pl


Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł