MamBiznes.pl - Marketing i sprzedaż

Marketing i sprzedaż

Poprzez tą część biznesplanu musimy pokazać w jaki sposób zamierzamy zarabiać. Ten fragment powinien przekonać czytającego, że jesteśmy świadomi co?, komu? i w jaki sposób będziemy sprzedawać. Strategia marketingowa winna być przygotowana na podstawie wiarygodnych danych o docelowym rynku, klientach, konkurencyjnych firmach i kontrahentach. Wybór danej strategii i jej celowość powinniśmy uzasadnić konkretnymi, merytorycznymi argumentami.

 

Ta część biznesplanu zbudowana jest na bazie koncepcji 4P:

 

1.Produkt (PRODUCT)
- cechy produktu
- jakość produktu, zarządzanie jakością
- unikalność produktu
- technologia wytwarzania

2.Cena (PRICE)
- strategia(polityka) cenowa (orientacja popytowa czy kosztowa)
- koszt jednostkowy produktu / usługi
- cena u konkurencji
- rabaty
- obecny i prognozowany udział w rynku

3. Dystrybucja (PLACE)
- strategia sprzedaży i dystrybucji
- opis wykorzystywanych kanałów dystrybucji (własne służby sprzedażowe, partnerzy, detal, eksport)
- partnerzy handlowi (zawarte umowy, zamówienia)
- formy płatności Usługi posprzedażowe i serwis

4. Promocja i reklama (PROMOTION)
- formy reklamy i promocji
- sposoby dotarcia do klienta (ulotki, foldery, billboardy, prasa, Internet, radio, telewizja)
- budżet reklamowy (jaki procent od dochodu będzie przeznaczany na reklamę)
- przeprowadzone i planowane kampanie reklamowe
- PR (Public Relations) – sposoby kreowania pozytywnego wizerunku firmy

Jak widać sporządzenie tej części biznesplanu wymaga niemałej pracy. Poszczególne elementy wymagają dość szczegółowych opisów i warto sumiennie do tego podejść. Ważne jest aby opracować tą część rzetelnie ponieważ wnioski z analizy posłużą w dalszych pracach, m.in. przy sporządzaniu prognozy sprzedaży.

 

Zobacz przykładowy biznesplan

 

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl


Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł