ZUS
ZUS-KP1
Pobierz
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
 
ZUS-KP3
Pobierz
Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 
ZUS-RP6
Pobierz
Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
 
ZUS-Z12
Pobierz
Wniosek o wypłatą zasiłku pogrzebowego
 
ZUS-Z15
Pobierz
Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
 
ZUS-RP26
Pobierz
Wniosek o świadczenie przedemerytalne
 
ZUS-S72b
Pobierz
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 
ZUS-DRA
Pobierz
Deklaracja rozliczeniowa
 
ZUS-RCA
Pobierz
Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
 
ZUS-RMUA
Pobierz
Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 
ZUS-RSA
Pobierz
Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
 
ZUS-RZA
Pobierz
Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 
ZUS-ZAA
Pobierz
Adresy prowadzenia działalności gospodarczej
 
ZUS-ZBA
Pobierz
Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
 
ZUS-ZCNA
Pobierz
Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 
ZUS-ZCZA
Pobierz
Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 
ZUS-ZIPA
Pobierz
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
 
ZUS-ZIUA
Pobierz
Zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej
 
ZUS-ZPA
Pobierz
Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 
ZUS-ZRU
Pobierz
Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 
ZUS-ZUA
Pobierz
Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 
ZUS-ZWPA
Pobierz
Wyrejestrowanie płatnika składek
 
ZUS-ZWUA
Pobierz
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 
ZUS-ZZA
Pobierz
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
 

Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Aż 60 procent studentów IV i V roku chce założyć własną firmę - wynika z badania przeprowadzonego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska