PIT
PIT-2
Pobierz
Oświadczenie pracownika do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
PIT-2A
Pobierz
Oświadczenie osoby otrzymującej rentą lub emeryturą z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należną za pracą, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
PIT-2C
Pobierz
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
PIT-2K
Pobierz
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 
PIT-3
Pobierz
Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
PIT-4R
Pobierz
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 
PIT-6
Pobierz
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 
PIT-8AR
Pobierz
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 
PIT-8C
Pobierz
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 
PIT-8S
Pobierz
Informacja o wysokości wypłaconego stypendium (deklaracja roczna)
 
PIT-11
Pobierz
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 
PIT-12
Pobierz
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 
PIT-14
Pobierz
Roczna informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
 
PIT-16
Pobierz
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 
PIT-16A
Pobierz
Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesięcach roku podatkowego
 
PIT-19A
Pobierz
Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 
PIT-23
Pobierz
Deklaracja o osięgniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 
PIT-28
Pobierz
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 
PIT-28A
Pobierz
Deklaracja roczna; Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
 
PIT-28B
Pobierz
Deklaracja roczna; Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
 
PIT-36
Pobierz
Zeznanie roczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 
PIT -36L
Pobierz
Zeznanie o wysokości osięgniątego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 
PIT-37
Pobierz
Zeznanie roczne dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 
PIT-38
Pobierz
Podatek od zysków kapitałowych
 
PIT-40
Pobierz
Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 
PIT-B
Pobierz
Informacja o wysokości dochodu/ straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
 
PIT-D
Pobierz
Załącznik do PIT-36 i PIT-36L
 
PIT-M
Pobierz
Deklaracja roczna; Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 
PIT-O
Pobierz
Informacja o odliczeniach od dochodu od podatku w roku podatkowym
 
PIT-R
Pobierz
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 
PIT-Z
Pobierz
Informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy
 
PIT-ZG
Pobierz
Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
 
IFT-A
Pobierz
Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
 

Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Liczba internautów w Europie konsekwentnie wzrasta. W czerwcu br. 240 mln ludzi na Starym Kontynencie korzystało z sieci.
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska