2015-11-09

- Karta podatkowa
Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

2015-10-26

- VAT
Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7

2015-10-20

- Ryczałt
Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

2015-10-20

- PIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

2015-10-20

- CIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

2015-10-15

- ZUS
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

2015-10-12

- ZUS
Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

2015-10-07

- Karta podatkowa
Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

2015-08-25

- VAT
Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7

2015-08-20

- Ryczałt
Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

2015-08-20

- CIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

2015-08-20

- PIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Przeciętne zarobki amerykańskich blogerów wynoszą 55 dolarów rocznie
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska