2015-11-09

- Karta podatkowa
Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

2015-10-26

- VAT
Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7

2015-10-20

- Ryczałt
Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

2015-10-20

- PIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

2015-10-20

- CIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

2015-10-15

- ZUS
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

2015-10-12

- ZUS
Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

2015-10-07

- Karta podatkowa
Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

2015-08-25

- VAT
Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7

2015-08-20

- Ryczałt
Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

2015-08-20

- CIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

2015-08-20

- PIT
Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Pit 2016

Czy wiesz, że...?

Tylko co czwarta mała firma, która powstała w 2002 roku przetrwała ponad pięć lat
POLECAMY
20 najdroższych domen na świecie w roku 2016
Właściciela zmieniły m.in.: Broker.com, Rate.com i Quick.com.

Bonnier Business Polska