Terminy opłacania i rozliczania składek ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe za dany miesiąc…

Przyczyny nadmiernego przepływu pracowników

Wydawać by się mogło, że dla każdego, nie tylko dla ludzi i organizacji…

Strategie wyboru ogniw dystrybucji

W każdym przypadku kształtowanie kanałów dystrybucji rozpoczyna się od doboru ogniw. Podstawą selekcji…

Przedsiębiorczość jako składnik internacjonalizacji

Internacjonalizacja odnosi się do całości, przepływu surowców naturalnych, półfabrykatów, gotowych wyrobów i usług,…

Przedsiębiorstwo przez pryzmat analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych…

Elementy aliansu strategicznego

Alians strategiczny jest umową zakładającą współpracę dwóch lub więcej firm zwanych aliantami. Umowa…

Fundamenty sukcesu przedsiębiorstwa

Sukces firmy zależy przede wszystkim od jej kierownictwa. To ono zarządza firmą czyli…

Etyka w biznesie

Zasadniczym celem etyki biznesu jest wyszukiwanie rozwiązań pośrednich, godzących w wymogi moralne z…

Zasady zawierania zbiorowych układów pracy

Zbiorowe układy pracy stanowią jedno ze źródeł prawa pracy, szczegółowo opisanych w art.…

Wydarzenia decydujące o zmianie terminu urlopu

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 163 kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane…

Przyczyny konfliktów w przedsiębiorstwie

Konflikty w miejscu pracy są szczególnymi przypadkami ogólniejszych zjawisk, jakimi są konflikty społeczne.…

Pracownik w roli autora

Zasady rządzące relacjami pomiędzy pracownikiem – autorem i jego chlebodawcą, są nader skomplikowane.…

Nietypowy czas pracy a udzielanie urlopu

Kodeks pracy w znaczący sposób upraszcza zasady udzielania urlopów w przypadkach wykonywania dozwolonej…

Łączenie i wchłanianie przedsiębiorstw

Łączenie i wchłanianie (czyli fuzje i przejęcia) to transakcje stosowane przez przedsiębiorstwa celem…

Kontroling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem

Kontroling (budżetowanie, raportowanie) to jedno z podstawowych narzędzi systematycznego i sformalizowanego zarządzania, które…

Kompletowanie dokumentów przed zatrudnieniem

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez służby kadrowe i płacowe przedsiębiorstwa musi się odbywać z…

Strategiczne aspekty biznes planu

Założenie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga planowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi poważne przedsięwzięcie…

Spory w negocjacjach

Negocjacje prowadzimy tylko w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jest zjawiskiem, z którym spotykamy się…