Akcelerator Innowacji NOT

Akcelerator Innowacji NOT pomaga pomysłodawcom we wprowadzeniu ich innowacyjnych przedsięwzięć na rynek. Podmiot…