Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Prawie 300 tys. zł dofinansowania na napisanie wniosku o dotację UE. Nabór wniosków trwa

Masz pomysł na biznes, który chciałbyś zrealizować za unijną dotację? Myślisz o napisaniu wniosku o fundusze europejskie na rozwój Twojego biznesowego przedsięwzięcia? Trwa nabór w programie Granty na Eurogranty dający szansę zdobycia środków na napisanie wniosku o dotację.

Na firmy z pomysłami czekają miliony z UE (Fot: Forum/ Mariusz Szacho)

Inicjatywa realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości daje możliwość pozyskania nawet 280 tys. Zł, które przedsiębiorca może przeznaczyć na przygotowanie wniosku o unijne wsparcie. Na jakich zasadach i kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Blisko 300 tys. zł na przygotowanie wniosku o dotację UE

W konkursie „Granty na Eurogranty” na przedsiębiorców czeka łącznie 5 mln zł, z czego 1 mln zł przeznaczono dla MŚP z województwa mazowieckiego. Nabór został podzielony na pięć rund. Ostatnia z nich zakończy się 27 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty rozliczane są w formie ryczałtu. Górna granica dofinansowania różni się w zależności od tego, czy przedsięwzięcie wymaga opracowania studium wykonalności oraz tego, czy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie samodzielnie, czy w ramach konsorcjum.

Przedsiębiorca ubiegający się samodzielnie o dotację do projektu, który wymaga studium wykonalności otrzyma 280 060 zł (w konsorcjum będzie to ok. 240 tys. zł). Jeśli wykonanie studium wykonalności nie będzie konieczne, wówczas ten sam przedsiębiorca otrzyma 64 tys. zł (ok. 23 tys. zł, kiedy działa w ramach konsorcjum).

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:

• usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
• opracowania studium wykonalności – pod warunkiem, że jest ono wymagane w konkursie Komisji Europejskiej;
• organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych);
• przygotowania wniosku/ aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku/ aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
• tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Granty na Eurogranty – najważniejsze informacje

Cel finansowania: Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 280 060 zł

Wkład własny: 0%

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica

Zasięg terytorialny projektu: Polska i zagranica

Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa

Brak kapitału to jedna z największych barier wskazywanych przez osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej. Na portalu MamBiznes.pl przygotowaliśmy zestawienie najbardziej popularnych sposobów pozyskania środków o rozkręcenie własnego biznesu. Przeczytasz o nich w artykule Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w roku 2021. Lista dostępnych dotacji i programów

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.