Aktywa i pasywa – czym są i jakie mają znaczenie w biznesie?

Aktywa i pasywa to pojęcia często używane w kontekście działalności gospodarczej. Warto jednak…

Rachunkowość: Aktywa i pasywa - Wycena

Wycena Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w…

Rachunkowość: Aktywa i pasywa - Inwentaryzacja

Inwentaryzacja Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych (z…

Rachunkowość: Aktywa i pasywa - Pasywa

Pasywa Do pasywów zaliczamy: kapitał (fundusz) własny, na który skłądają się kapitały podstawowe,…

Rachunkowość: Aktywa i pasywa - Aktywa

Aktywa Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe…