Szukasz kapitału? 400 tys. zł do wzięcia

Szukasz kapitału na wdrożenie produktu, usługi, aplikacji czy technologii? Na ten cel firma może pozyskać do 400 tys. zł finansowego zastrzyku. Trwa nabór w programie „Bon na innowacje”. Kto może ubiegać się o wsparcie i na jakich zasadach?

Inicjatywa jest częścią szerszego programu Inteligentny Rozwój, który jest kontynuacją projektu Innowacyjna Gospodarka z perspektywy budżetowej 2007-2013. Zakłada on wsparcie projektów, których celem jest opracowanie we współpracy z jednostkami naukowymi nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Na realizację takiego projektu przedsiębiorca może się ubiegać o finansowe wsparcie. Minimalna kwota środków, które może uzyskać firma to 60 tys. zł a maksymalny próg wynosi 400 tys. zł.

Finansowe wsparcie może sięgnąć maksymalnie 85 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych i odbywa się na zasadach de minimis i może sięgać do 85 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych. Pomysłodawca ubiegający się o dofinansowanie musi pamiętać, że główna część kosztów kwalifikowanych projektu dotyczyć musi innowacji technologicznej. Należy mieć także na uwadze, fakt, że koszty wdrożenia, zakupu innowacji nietechnologicznej nie mogą przekroczyć 15 proc. całości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Program jest tak skonstruowany, że przedsiębiorca może do kosztów kwalifikowanych zaliczyć również koszt materiałów (maks. 15 proc. wartości projektu) pod warunkiem, że jego poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu.

Jest o co walczyć bo pula pieniędzy przygotowana dla innowacyjnych przedsiębiorców wynosi 65 mln zł. Do rywalizacji o przyznanie środków w ramach programu „Bony na innowacje w MŚP’ mogą się ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący własny biznes na terenie Polski. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 8 czerwca i potrwa przez 9 kolejnych miesięcy. Ostateczny termin na złożenie wniosku o dotację mija 8 lutego 2018. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty dotyczące konkursu dostępne są tutaj. Przeczytaj także na MamBiznes.pl:

Grzegorz Marynowicz
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*