Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

„WoodInn”, czyli dotacje na biznes w branży meblarskiej

„WoodInn” to jeden z konkursów sektorowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które służą wsparciu prac badawczo-rozwojowych, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i zakresy tematyczne zdefiniowane dla wybranych branż.

Jak pozyskać wsparcie w ramach WoodInn

W ramach „WoodInn” przedsiębiorstwa z branży leśno-drzewnej i meblarskiej, a także współpracujące z nimi zakłady przemysłowe (zajmujące się np. produkcją tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych, czy aluminiowych), mogą uzyskać wsparcie finansowe na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe.
O dofinansowanie mogą starać się zarówno małe, średnie i duże firmy, jak i konsorcja. W ramach konkursu przewidziano pulę środków w wysokości aż 120 mln zł.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na projekty obejmujące przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego „WoodInn”. Zawiera ona takie tematy, jak: nowoczesne surowce i materiały, innowacyjne produkty o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych oraz innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim.

Na co można uzyskać wsparcie

„WoodInn” umożliwia uzyskanie dofinansowania przede wszystkim na:
• wynagrodzenia zespołu badawczego, brokerów technologii,
• podwykonawstwo (zlecenia innemu podmiotowi merytorycznych prac w projekcie),
• koszty związane z pracami B+R:
o amortyzację lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury badawczej, innych środków trwałych, patentów czy wiedzy naukowej,
o wynajem powierzchni laboratoryjnej,
o koszty utrzymania linii technologicznej,
o zakup materiałów, elementów, które zostaną na stałe zainstalowane w prototypie/linii pilotażowej/wersji demonstracyjnej,
o koszty promocji oraz audytu finansowego.

W każdym tego typu projekcie wnioskodawca ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów pośrednich, czyli związanych z formalno-administracyjnym zarządzaniem projektem. Ta kategoria obejmuje m.in delegacje, wynagrodzenia personelu zarządzającego, wynajem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizację odpadów, etc. Nie ma konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie niniejszych kosztów, ponieważ rozliczane są one metodą ryczałtową.

Warunki udziału w konkursie

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa lub ich konsorcja. Jednostki naukowe mogą brać udział w projektach wyłącznie na zasadach podwykonawstwa, tj. zlecenia części merytorycznej prac badawczych. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu powinna mieścić się w przedziale od 1,5 mln zł do 12 mln zł. Wielkość dofinansowania zależy od dwóch czynników: wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac przeprowadzanych w ramach projektu. Na badania przemysłowe można uzyskać maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a na prace rozwojowe 45 proc. Przykładowo, średniej wielkości przedsiębiorstwo planujące projekt opierający się na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, może uzyskać dofinansowanie na badania przemysłowe maksymalnie w wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych oraz 50 proc. na prace rozwojowe. Co ciekawe, jeżeli projekt przewiduje szerokie rozpowszechnienie wyników badań, można dodatkowo zwiększyć wsparcie o 15 proc. na ich poszczególne rodzaje (dofinansowanie do max 80 proc. kosztów kwalifikowanych).

Dlaczego warto aplikować

Jak wynika z obserwacji Ayming Polska, konkursy sektorowe cieszą się bardzo wysokim wskaźnikiem sukcesu – w ubiegłorocznych naborach, średnio aż 65 proc. złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie. Szeroki zakres tematyczny daje możliwość wpisania się w większość projektów badawczych. W konkursie „WoodInn” niski próg minimalnej wartości kosztów projektu, tj. 1,5 mln zł, umożliwia mniejszym podmiotom realizację projektów, bez obaw o zapewnienie środków na wkład własny. Wystarczy uzyskać tylko 15 na 23 punkty, aby projekt został zarekomendowany do dofinansowania. Dokumenty aplikacyjne można składać do 28 kwietnia 2017 r. przy pomocy elektronicznego generatora wniosków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.