Aktywa i pasywa – czym są i jakie mają znaczenie w biznesie?

Aktywa i pasywa to pojęcia często używane w kontekście działalności gospodarczej. Warto jednak…

Analiza finansowa

Każdy biznesplan oprócz rozbudowanej części opisowej musi zawierać szczegółowe szacunki finansowe. Bez nich…

Co to jest bilans?

Bilans jest elementem analizy finansowej przedsiębiorstwa. Sporządzają go zarówno istniejące firmy(w sprawozdaniu finansowym)…