Jak i dlaczego warto założyć własny biznes na Ukrainie?

Ukraina to kraj, który w ostatnim czasie przeżył wiele trudności. – Na chwile…

Korupcja wciąż największą przeszkodą dla biznesu na Ukrainie

Pomimo wielu zmian i ułatwień dla biznesu, wciąż największym problemem na Ukrainie jest…

Dlaczego warto prowadzić biznes na Ukrainie?

Przepisy prawa ukraińskiego nie przewidują żadnych ograniczeń co do formy prowadzenia działalności gospodarczej…