Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Do prowadzenia firmy nie jest potrzebne konto firmowe

Czy do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest założenie konta firmowego? Okazuje się, że wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zawsze. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” urzędy niesłusznie nakładają na początkujących przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku firmowego.  Na niewiedzy przedsiębiorców zarabiają banki.

„W wielu informatorach czytamy, że posiadanie konta jest niezbędne do uzyskania odpowiednich wpisów w urzędach. Tymczasem zgodnie z prawem nie trzeba mieć konta firmowego, by zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą. Artykuł 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

– stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
– jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (przy kursie 4,9 zł za euro jest to kwota 73,5 tys. zł).”, informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta przypomina także, iż ani w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ani w ordynacji podatkowej nie ma zapisu, który by wskazywał, że płatności muszą być dokonywane z konta firmowego. W przepisach tych jest jedynie mowa o tym ,że płatności muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej. „Najważniejsze jest prawidłowe oznaczenie przelewu (NIP, REGON, PESEL) oraz to, aby środki zostały przekazane na określone konto.” – pisze „Rzeczpospolita”.

Więcej w „Rzeczpospolitej”, w artykule „Banki zarabiają na niewiedzy przedsiębiorców”

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Vim 18 wrz 2010 (12:56)

Dokładnie, od 2007 prowadzę JDG i korzystam wyłącznie z rachunków osobistych. Kolegów, którzy płacą krocie za prowadzenie konta czy wielkie prowizje od wpłat klientów pozostaje mi jedynie przytulić i ucałować na pocieszenie - i co Wam to daje? Klient nie widzi czy wpłaca na firmę czy nie, jako odbiorcę przelewu może wpisać nawet "ciocia jadzia" i tak przelew dojdzie. ZUS się cieszy, że się płaci - a czy na poczcie, czy z rachunku osobistego, czy firmowego - nigdy na to nie zwracali uwagi, przynajmniej przy przy Jednoosobowej Działalności G.