Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Mija termin składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS

Do 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy powinni nie tylko złożyć wniosek RDZ-B7, ale także przekazać dokumenty rozliczeniowe za okres, za który występują o zwolnienie z opłacania składek, chyba że są zwolnieni z ich składania. Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek to:

  • rodzaj przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. oznaczony był kodem PKD wymienionym w tarczy antykryzysowej,
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,
  • przedsiębiorca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RDZ-B7) można złożyć od  4 maja 2021 r. tylko elektronicznie:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.