Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Telepraca – bliżej potrzeb pracodawcy

Zwolennicy telepracy mają nadzieję, że ta forma współpracy przyjmie się na gruncie polskim, przynajmniej w takim stopniu, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich. O jej wyborze powinni pomyśleć szczególnie pracodawcy, którzy mają problem z lokalem, jak i ci, którzy chcieliby w ten sposób zaoszczędzone pieniądze wydać na cele inwestycyjne. Obsługa biura wszak do tanich nie należy. Oczywiście za wieloma korzyściami, jakie daje telepraca, stoją również charakterystyczne dla tej elastycznej formy zatrudnienia obowiązki względem pracowników.

Związki zawodowe na straży telepracy

Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę powinno określać porozumienie zawarte między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku, gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – tymi organizacjami. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca ma obowiązek uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentującymi zakład pracy w rozumieniu art. 241(25a) kodeksu pracy (dalej: k.p.).

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, wówczas pracodawca sam określa warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Czy wiesz, że…?

Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja, która zrzesza 7% lub 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Wymóg 7% odnosi się tylko do tych zakładowych organizacji związkowych, które nie są samodzielnym związkiem zawodowym, lecz częścią organizacji ponadzakładowej zrzeszającej co najmniej 500 tys. pracowników i z tego tytułu posiadającej cechę reprezentatywności stwierdzoną orzeczeniem sądu. Jest to więc swoista premia dla tych organizacji, a jednocześnie zachęta do koncentracji ruchu zawodowego. Jeśli u pracodawcy żadna z organizacji nie spełnia wskazanych wymogów, reprezentatywną organizacją związkową będzie organizacja, która zrzesza największą liczbę pracowników.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.