Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Wydatki poniesione na zdobycie kwalifikacji nie zawsze da się zaliczyć do KUP

Mimo, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wyraźnego przeciwwskazania do zakwalifikowania wydatków poniesionych na kursy i szkolenia do kosztów uzyskania przychodu, to jednak skarbówka nie zawsze wyraża na to zgodę.

Jeśli staramy o wydanie zgody na zaliczenie poniesionych kosztów na odbyte szkolenia, uprawniające nas do prowadzonej działalności gospodarczej musimy spełnić pewne kryteria. Wymogi Izb Skarbowych są bardzo rygorystyczne w kwestii odliczeń.

Po pierwsze należy podać rzeczowe argumenty, które wskazywałyby, że poniesione wydatki są celowe. Jest to istotne jeśli dojdzie do postępowania podatkowego, które sprawdzi ich zasadność. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Drugą istotną kwestią jest okres, w którym zakupiliśmy szkolenie. Jak wynikało z interpretacji Izby Skarbowej z 1 kwietnia 2011 r. (IBPBI/1/415-113/11/SK) mimo, iż wydatek został poniesiony na kursy niezbędne do prowadzonej działalności gospodarczej oraz został udokumentowany fakturami, to podatnik nie ma prawa go odliczyć. Przyczyną był brak związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem, spowodowany zbyt długim okresem, który je dzielił.

Dobra wiadomość jest taka, że ubiegając się o wydanie interpretacji, w przypadku udzielenia odpowiedzi odmownej, możemy złożyć skargę. Izby Skarbowe jeszcze raz rozważają niejasność i niejednokrotnie przyznają rację podatnikowi.

JN

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.