Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zarobki w różnych województwach Polski

Z badań przeprowadzonych przez pracuj.pl i onet.pl wynika, że płace w różnych województwach, niezależnie od rodzaju firmy, znacznie różnią się od siebie. Najwyższą średnią płacę brutto mają pracownicy firm województwa mazowieckiego – 3591 zł miesięcznie. Także w tym województwie pracownicy oczekują najwyższych podwyżek płac. W przyszłości chcieliby średnio zarabiać 6267 zł brutto, czyli ok. 4185 zł netto.

Zarobki brutto…

… w pozostałych regionach nie przekraczają 3000 zł brutto. Najmniej zarabiają osoby zatrudnione w województwie podkarpackim, średnio dostają na miesiąc 2190 zł. Prawie podobne uposażenia otrzymują pracujący w województwach podlaskim – 2203 zł – oraz świętokrzyskim – 2230 zł.

Średnia płaca brutto w zł
Województwo: Obecna
średnia płaca
brutto
Oczekiwana
średnia płaca
brutto
dolnośląskie 2569 5101
kujawsko-pomorskie 2400 3858
lubelskie 2250 4143
lubuskie 2360 4100
łodzkie 2517 4639
małopolskie 2518 4756
mazowieckie 3591 6267
opolskie 2292 4120
podkarpackie 2190 4522
podlaskie 2202 4646
pomorskie 2768 4462
śląskie 2410 4593
świętokrzyskie 2230 4248
warmińsko-mazurskie 2326 4020
wielkopolskie 2658 4683
zachodniopomorskie 2721 4878

Pewnym zaskoczeniem może wydać się fakt, że województwo śląskie, uważane do niedawna za atrakcyjny region dla poszukujących pracy, pod względem zarobków plasuje się raczej w drugiej połowie tabeli. Średnie zarobki pracowników śląskich firm wyniosły 2410 zł. To około 100 zł mniej niż w województwie małopolskim i łódzkim, choć więcej niż w opolskim – tam można było zarobić średnio 2292 zł na miesiąc. Warto zauważyć, że niezależnie od regionu Polski pracownicy mają dość wyrównane oczekiwania dotyczące swoich przyszłych zarobków. Mieszczą się one w granicach 4000-5000 zł miesięcznie. Wyjątkiem jest tu województwo mazowieckie, w którym pracownicy oczekują płac powyżej 6000 zł.
Pracownicy przedsiębiorstw państwowych nie muszą obawiać się zróżnicowania płac ze względu na geograficzne miejsce płacy. Średnio zarabiają oni około 2000 zł brutto. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, gdzie średnie uposażenie w tego rodzaju firmach wynosi aż 2699 zł. W pozostałych miesięczne pobory nie przekraczają 2200 zł, choć w Małopolsce osoby zatrudnione w państwowych instytucjach mogą liczyć średnio na tylko 1985 zł na miesiąc.

Większą pensję można wypracować będąc zatrudnionym w firmie prywatnej. Różnice te sięgają dla większości województw około 500 zł na korzyść prywatnych przedsięwzięć gospodarczych. Tylko dwa województwa odbiegają znacznie od tej zasady – w województwie mazowieckim w firmach prywatnych zarabia się średnio 3869 zł w porównaniu do 2699 zł, które średnio otrzymuje się w sektorze państwowym. Drugim wyjątkiem jest Podkarpacie – tu różnica wynosi tylko 169 zł.

Z przeprowadzonych badań wynika…

… że w firmach polskich zarabia się dużo mniej, niż w firmach zagranicznych. Średnia płaca w firmach polskich w większości województw wynosi około 2000-2300 zł brutto, natomiast płace w zagranicznych przedsiębiorstwach są o około 50% wyższe. Wyjątkiem jest tu województwo mazowieckie, gdzie pracując w prywatnej spółce można zarobić przeciętnie 3196 zł. Wyższe są również zarobki w zachodnich koncernach – ich średnia wartość to 4516 zł brutto. Drugie miejsce pod względem wysokości zarobków w firmach z kapitałem zagranicznym zajmuje województwo zachodniopomorskie. Osoby tam zatrudnione otrzymują średnio 3889 zł miesięcznie. Niewiele gorzej można zarobić w takich firmach w Małopolsce – 3661 zł brutto.

Średnia płaca brutto w zł
Województwo: polskie zagraniczne
dolnośląskie 2361 3174
kujawsko-pomorskie 2275 3139
lubelskie 2084 3278
lubuskie 2130 3220
łodzkie 2389 3159
małopolskie 2277 3661
mazowieckie 3196 4516
opolskie 2112 3091
podkarpackie 2028 3060
podlaskie 2132 3018
pomorskie 2603 3470
śląskie 2243 3232
świętokrzyskie 2105 2911
warmińsko-mazurskie 2176 3113
wielkopolskie 2390 3532
zachodniopomorskie 2468 3889

Średnia pensja pracowników w poszczególnych województwach zmienia się również w zależności od wielkości firmy. Zależność ta jest prosta – im większe przedsiębiorstwo, tym łatwiej o wyższe uposażenie. Sytuacja taka jest we wszystkich regionach Polski, choć w poszczególnych województwach płace nie wzrastają w tym samym tempie wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dla przykładu pracownicy małych firm w Warszawie otrzymują brutto 3179 zł, podczas gdy ich koledzy zatrudnieni w dużych korporacjach mogą liczyć średnio na 3734 zł miesięcznie. Najgorzej opłaca się pracowników województwa podlaskiego – w małych firmach zarabiają oni tylko 1958 zł, a w dużych 2284 zł na miesiąc. Stosunkowo największą różnicę w płacach w zależności od wielkości pracodawcy odczuwają osoby w województwie warmińsko-mazurskim. W firmach do 5 pracowników otrzymują oni średnio 1932, w dużych przedsiębiorstwach 2612 zł.

Praca i oferty pracy w Pracuj.pl

Pracuj.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.