Szukaj

PIT-11 seryjny

PIT-11 (29) SERYJNA WYSYŁKA to skoroszyt MS Excel umożliwiający masową wysyłkę deklaracji PIT-11 do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Przesłany pakiet dokumentów PIT-11 podpiszesz podpisem kwalifikowanym, a jeśli jesteś płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi. Realizując wysyłkę seryjną pobierasz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W przypadku chęci wysłania większej ilości PIT-11 niż 50 szt. w ramach jednej wysyłki (jednego UPO) prosimy o kontakt telefoniczny na numer + 48 608 43 63 83, lub mailowy na adres: [email protected].


Zapraszamy do pobrania prostego w użyciu, intuicyjnego pliku Excela, który ograniczy czas realizacji wysyłki dużej liczby dokumentów PIT-11 do minimum !

Przed dokonaniem zakupu zalecamy zapoznanie się z wersję demo aplikacji, jak również z krótką instrukcją obsługi zamieszczoną w oddzielnym arkuszu.

Cechy skoroszytu:

4Wysyłka informacji pojedynczych jak również zbiorczych do bramki e-deklaracje przy użyciu podpisu elektronicznego oraz danych autoryzujących w przypadku płatników osób fizycznych;
4Umożliwia ukrywanie kolumn z danymi, których użytkownik skoroszytu nie używa, co znacząco podnosi komfort korzystania z narzędzia; 
4Seryjne wydruki informacji;
4Zapis PIT-11 do plików XML i PDF od wersji Excel 2007;
4Wydruk kopert z adresami pracowników;


 POBIERZ BEZPŁATNIE WERSJĘ DEMO

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania: