Szukaj

Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia)

Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.
 
Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:. 

1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych
2. Minimalna stawka godzinowej na umowie zlecenia (w 2019 r. będzie to kwota 14,70 zł brutto za 1 godzinę pracy). Obowiazuje umowy zlecenia zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie.

Rachunek do umowy zlecenia uwzględnia zmiany wprowadzone w 2019 r., dotyczące zleceń zawieranych z osobami do 26. roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.

 

Zmiany dot. umów zlecenie w 2022 r:. 

Od początku 2022 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia podlegają nieodliczanej od podatku 9% składce zdrowotnej, liczonej od dochodu.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_7710-0.xlsm
Liczba stron: 1