Szukaj

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze w formacie PDF można złożyć osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Rozszerzony program zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 lipca 2019 r. możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej. Złożenie wniosku online,jest możliwe za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_2954-0_A.pdf
Liczba stron: 4
Wersja bezpłatna