Szukaj

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 1)

Wniosek o świadczenie wychowawcze w formacie PDF można złożyć osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł, po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_2954-0_A.pdf
Liczba stron: 9
doc_2954-0.pdf
Liczba stron: 9
Wersja bezpłatna