Szukaj

Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%)

Kalkulator dotyczy 2024 r. *

Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy w cyklu kwartalnym, jak również opłacanej miesięcznie składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od dochodu dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczających się podatkiem liniowym (19%)

Polski Ład, czyli rewolucja w systemie podatkowym, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. zmienił sposób rozliczania składki zdrowotnej, uniemożliwiając odliczenie jej od podatku, ponadto została ona powiązana z dochodem podatnika. Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym w systemie kwartalnym, płacą składkę zdrowotną wysokości 4,9% od uzyskanego dochodu, do 20stego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Brak dochodu, czy też strata nie zwalniaja podatnika od comiesięcznego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2024 r. przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na zasadach podatku liniowego, mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zapłaconą od początku roku składkę zdrowotną w limicie do 11 600 zł.

Podatnicy płacący zaliczki na podatek PIT kwartalnie, w 2024 r., tak samo jak od początku 2023 r., zmuszeni są obliczać comiesięczny dochód ze względu na konieczność odprowadzania składki zdrowotnej. Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa od kwoty odpowiadającej 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w ujęciu rocznym, kwota ta zostanie przez kalkulator wskazana.

Przedsiębiorcy rozliczający się metodą liniową nie korzystają z kwoty wolnej od podatku (od 2022 r. jest to 30 tys. zł.)

---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5271-0.xlsx
Liczba stron: 1