Szukaj

Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%) - POLSKI ŁAD

Kalkulator dotyczy 2022 r. - tzw. "Polski Ład" *

Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od dochodu dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczających się podatkiem liniowym (19%)

W ramach przepisów Polskiego Ładu, nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ponadto została ona powiązana z dochodem podatnika. W przypadku podatku liniowego płacimy ją wysokości 4,9% od dochodu do 20stego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Należy pamiętać, iż brak dochodów, czy też straty nie zwalniają podatnika od comiesięcznego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa od kwoty odpowiadającej 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach: Luty-Grudzień 2022, kwota ta zostanie przez kalkulator wskazana. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

 

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się metodą liniową, w ramach przepisów podatkowych Polskiego Ładu nie korzystają z kwoty wolnej od podatku (od 2022 r. jest to 30 tys. zł.), jak również nie skorzystają z dostępnej dla podatników na skali podatkowej 17/32% tzw. ulgi dla klasy średniej.

---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5274-0.xlsx
Liczba stron: 1