Szukaj

Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%) - POLSKI ŁAD

Kalkulator dotyczy 2022 r. - tzw. "Polski Ład" *

Kalkulator w pliku MS Excel służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy i składki zdrowotnej w wysokości 9% od dochodu, dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych (skala 17% i 32%) w cyklu miesięcznym.


Kalkulator wylicza tzw. ulgę dla klasy średniej, jednak nie rozlicza jej w wyliczeniach comiesięcznych zaliczek na podatek. Ze względu na fakt, iż zanim rok podatkowy nie skończy się, nie możemy być pewni finalnej wartości ulgi dla klasy średniej. Zalecamy zatem, jeśli faktycznie będzie nam ona przynależna, rozliczenie jej w zeznaniu rocznym, poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania o wskazaną przez kalkulator wartość.


Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi roczny dochód z działalności gospodarczej stanowiący różnicę między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. W przypadku osiągnięcia miesięcznego dochodu wysokości do 3 010 zł, opłacamy składkę zdrowotną w minimalnej kwocie 270,9 zł/m-c. Im wyższy dochód, tym wiekszy wymiar składki zdrowotnej. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach Luty-Grudzień 2022 (taki zakres miesięcy mamy w kalkulatorze), kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty (za styczeń 2021 r. płacimy skłądkę zdrowotną w formie zryczałtowanej - nie odliczamy jej od podatku).
 Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

 
Zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest od miesiąca uzyskania przez podatnika narastająco dochodu wys. powyżej 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną płacimy co miesiąc niezależnie od faktu, czy osiągamy dochód czy stratę.

Skala podatkowa 2022 r.
Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2022 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 17% minus kwota zmniejszająca podatek,
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł
- podatek wynosi: 15.300 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5273-0.xlsx
Liczba stron: 1