Szukaj

Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% / 32% lub 17,75% / 32%)

Kalkulator dotyczy 2019 r. Kalkulator w pliku MS Excel służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu miesięcznym. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

 

Kalkulator zgodny z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, wchodzącą w życie dnia 1 października 2019 r. Skoroszyt zawiera 2 arkusze:

 

W pierwszym arkuszu podatek wyliczany jest wg. skali 17,75% i 32%, kalkulator wylicza zaliczki na podatek od września do grudnia 2019 r. wysokości 17,75%, równocześnie we wrześniu automatycznie następuje korekta podatku o „nadpłaconą” różnicę pomiędzy 18% a 17,75% w poprzednich miesiącach. Kwota zmniejszająca podatek po zmianach wynosi 548,30 zł. W drugim arkuszu podatek wyliczany jest wedle stawek sprzed wprowadzenia zmian, czyli: 18% i 32%. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł.

 

W drugim arkuszu podatek wyliczany jest wedle stawek sprzed wprowadzenia zmian, czyli: 18% i 32%. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł. 

 

Obliczenie podatku nie uwzględnia skali ulgi dla najniżej zarabiających do wysokości 8 000,00 zł rocznie.

Kalkulator uwzględnia tylko ulgę do wysokości 556,02 zł miesięcznie (I-VIII.2019 r.) i 548,30 (IX-XII.2019 r.), ale tylko I skali podatkowej tj. jest do kwoty 85 528,00 zł.
Powyżej tej kwoty ulga nie jest potrącana, wręcz w dalszym wyliczeniu 
jest dokonywana jej korekta do zera, zgodnie z ustawą podatkową.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5273-0.xlsx
Liczba stron: 2