Prezes ZUS: W ramach e-składki wpłacono już ponad 100 mld zł

W połowie maja przekroczyliśmy kwotę ponad 100 mld zł we wpływach w ramach…

Prezes ZUS: wprowadzenie e-składki poprawiło ściągalność składek

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło do dzisiaj o 11 procent składek więcej niż…

Bezbłędna e-składka

Dzięki nowemu systemowi płacenia składek do ZUS ilość popełnianych przez przedsiębiorców błędów spadła…

Jak działa e-składka ZUS dla przedsiębiorcy?

Od 1 stycznia bieżącego roku funkcjonuje nowy system płatności składek do ZUS. Pozwolił…