Enea łapie wiatr

Jeden z większych krajowych producentów energii ze źródeł odnawialnych koncentruje swoje plany inwestycyjne…