300 ml zł z NCBR na nowatorskie projekty motoryzacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II edycję konkursu INNOMOTO. Do rozdysponowania jest 300 mln zł na innowacyjne projekty i produkty w przemyśle motoryzacyjnym. „Sektor motoryzacyjny to jedna z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce, z dużym potencjałem wzrostu innowacyjności” – powiedział PAP wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Nabór wniosków rozpoczął się 11 maja i potrwa do 10 lipca.

Fot. FORUM/ Christian Ohde

Program sektorowy INNOMOTO został ogłoszony przez wicepremiera Jarosława Gowina we wrześniu 2016 roku, a wynika bezpośrednio z realizowanej przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Podsumowując dotychczasowy przebieg programu INNOMOTO, Gowin podkreślił, że z 250 mln zł przyznanych w ramach I edycji, aż 170 mln dotyczyło projektów z zakresu elektromobilności.

„Chcemy, żeby gospodarka rozwijała się w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa” – powiedział wicepremier.

Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski zaznaczył, że w ramach programu dofinansowywane będą zarówno projekty będące w fazie naukowo-badawczej, jak i prototypy produktów. Dofinansowanie przeznaczone jest na pojazdy lub ich komponenty, a obejmie od 35 do 80 proc. wartości projektu. W konkursie mogą brać udział zarówno mikroprzedsiębiorstwa i sektor MŚP, jak też duże firmy oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi. „Mamy nadzieję na rozwój współpracy przemysłu z ośrodkami naukowymi” – powiedział Chorowski.

Konkurs INNOMOTO ma na celu wsparcie branży motoryzacyjnej w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, co w efekcie może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie do 2026 roku.

Zgodnie z opracowaną w porozumieniu z przedsiębiorcami agendą badawczą, w ramach programu są realizowane projekty dotyczące konstruowania nowatorskich pojazdów i napędów, ale także technologii produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu oraz innowacyjnych części, komponentów i systemów do zastosowania w pojazdach.

Do udziału w konkursie NCBR – jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zaprasza przedsiębiorców lub konsorcja przedsiębiorców, z projektami obejmującymi prace rozwojowe realizowane poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość projektu to milion, a maksymalna 30 mln zł.

Program sektorowy INNOMOTO jest jednym z 13 programów sektorowych NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO, w skład którego wchodzą: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).

W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 250 mln zł otrzymało 50 projektów. Szczegółowe informacje o II konkursie dostępne są na stronie www.ncbr.gov.pl.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Autor: Sandra Bober (PAP)

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*