MamBiznes.pl

85 tys. zł na własny biznes dla powracających do Polski z emigracji

Pobieranie danych ...

Nie tak dawno opisywaliśmy podatek dla osób opuszczających Polskę. Tym razem rząd postanowił oferować pożyczki niskooprocentowane na założenie własnej firmy dla powracających z emigracji. 

Fot. YAY Foto

Tzw. Exit Tax to nowy podatek dla przedsiębiorców, którzy zamierzają przenieść swoją działalność po za granicę kraju. Więcej o tym przeczytasz w artykule „Nowy podatek dla przedsiębiorców”. Jednak rząd nie poprzestaje tylko na tym w walce z emigracją. Jak poinformował Puls Biznesu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby powracający z emigracji z krajów EOG otrzymali niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jej maksymalna wysokość wynosiłaby 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a więc dzisiaj byłoby to ok. 85,5 tys. zł.

Jak otrzymać pożyczkę dla powracających zza granicy?

Aby skorzystać z „pożyczki dla zawróconych” wystarczy wrócić z kraju na terenie EOG (kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz spełnić jeden z trzech warunków:

Osoby, które chcą skorzystać ze wspomnianej pomocy, nie muszą rejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Jednak mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu jednego z trzech wyżej wymienionych warunków – pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Pożyczki udzielane będą z Funduszu Pracy w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli spłacać swoje zobowiązanie przez okres siedmiu lat, zaś jego maksymalne oprocentowanie wyniesie 0,43 % w skali roku.

Jednak każdy pożyczkobiorca musi prowadzić własny biznes przynajmniej przez rok czasu. W przeciwnym wypadku, powracający emigrant zostanie obarczony odsetkami ustawowymi.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Pobieranie danych ...