800 tys. zł do zdobycia na ekspansję zagraniczną. O pieniądze powalczy 55 firm

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorcy złożyli 55 wniosków w ramach inicjatywy „Internacjonalizacja MŚP”. Na ekspansję zagraniczną firma może pozyskać 800 tys. zł finansowego zastrzyku. Właśnie zakończył się etap przyjmowania wniosków. 

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia podmioty myślące o rozwoju biznesu poza Polską mogły wnioskować o finansowe wsparcie. W zakończonej rundzie przedsiębiorcy złożyli ponad 50 wniosków na łączną kwotę 25,8 mln zł. Dla porównania w ubiegłym roku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło 26 wniosków opiewających na łączną sumę 9,5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł w przypadku wybrania kierunku ekspansji na co najmniej z rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz nawet 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Program zakłada możliwość uzyskania pieniędzy na sfinansowanie działań niezbędnych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne. Środki można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z usługami doradczymi i innymi dotyczącymi internacjonalizacji działalności. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc może pozyskane środki przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem, który musiały spełnić firmy, by ubiegać się o finansowanie ze środków unijnych, było posiadanie co najmniej jednego wyrobu lub usługi o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

„Internacjonalizacja MŚP” jest działaniem skierowanym do firm działających w makroregionie Polska Wschodnia, czyli na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wnioski, które wpłynęły zostaną teraz poddane weryfikacji i ocenie. Firmy, które nie zdążyły złożyć aplikacji o pieniądze mogą to zrobić w kolejnym naborze. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 4 sierpnia. Ostatni termin wnioskowania o wsparcie w globalnej ekspansji mija 7 września.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*