Coraz mniej firm zakładanych za dotacje z urzędów pracy

Ponad 2 tysiące mniej firm założyli bezrobotni przez pierwsze siedem miesięcy roku 2017 za środki z powiatowych urzędów pracy – dowiedział się portal MamBiznes.pl. Mniej nowych biznesów w porównaniu do roku ubiegłego to efekt malejących wydatków na bezzwrotne dotacje.

Mniejsze wydatki na bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jedno z popularniejszych źródeł finansowania biznesu czego dowodem jest przekraczana co roku pierwotna pula przeznaczona na ten cel. W tym roku wydatki na zakładanie firm przez bezrobotnych są po pierwszych siedmiu miesiącach roku niższe niż miało to miejsce w ubiegłym roku.

W okresie od 1 stycznia do końca lipca br. powiatowe urzędy pracy wydatkowały ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej łączną kwotę 436,9 mln zł – dowiedział się portal MamBiznes.pl. To oznacza spadek o blisko 30 mln zł dotacji w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 kiedy do bezrobotnych trafiło 465,7 mln zł. Mniejsza kwota odbiła się także na liczbie zarejestrowanych za dotacje z PUP firm. Do końca lipca bezrobotni za dotacje z urzędów pracy założyli 21 234 nowe firmy. Dla porównania przez pierwsze siedem miesięcy ubiegłego roku powstało w ten sposób 23 391 młodych biznesów.

Maleją wydatki na bezzwrotne dotacje, a to odbija się z kolei na liczbie zakładanych firm przez bezrobotnych. To tendencja widoczna od kilku lat. Jeszcze w 2014 roku na bezzwrotne wsparcie dla osób bez pracy przeznaczono 983,4 mln zł, co pozwoliło na założenie 49 tys. firm. Rok później pula spadła do 913,5 mln zł, a liczba nowych firm 46 tys. W roku 2016 ostateczna kwota przeznaczona na dotacje z powiatowych urzędów pracy wyniosła 877,4 mln zł. Pula wystarczyła na uruchomienie 44 tys. działalności gospodarczych.

 

2014

2015

2016

Wydatkowana kwota

983,4 mln zł 913,5 mln zł 877,4 mln zł

Liczba założonych firm

49 tys. 46 tys. 44 tys.
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Jaka dotacja w 2017 roku?

Obecnie bezrobotni mogą się ubiegać o bezzwrotne wsparcie w kwocie 25,3 tys. zł. Wszystko za sprawą wysokości przeciętnego wynagrodzenia, od której uzależniony jest maksymalny poziom wsparcia. A stanowi ona 600% przeciętnej płacy, która według statystyki GUS wynosi 4218,92 zł. To oznacza, że w tym roku pojedyncza firma może uzyskać dokładnie 25 308 zł. O dotację może się ubiegać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, która w okresie ostatnich 12 miesięcy nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej. Nie mogą się ubiegać o wsparcie osoby, które korzystały wcześniej z pożyczki z Funduszu Pracy lub innych rządowych programów wspierających podejmowanie działalności gospodarczej.

Osoba pozostająca bez pracy chcąca rozpocząć przygodę z biznesem dzięki dotacji z PUP musi udać się do instytucji w jego miejscu zameldowania. To tam uzyska formularz wniosku, którego wypełnienie jest niezbędne przy ubieganiu się o dotację.

W formularzu powinny się znaleźć następujące informacje:

– wysokość wnioskowanej dotacji;– rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć;

– szacunki kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania;

– szczegółowy opis działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń;

– dokładny opis i harmonogram poszczególnych zakupów w ramach wnioskowanych środków;

– spodziewane wyniki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej;

– koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności

Przeczytaj także na MamBiznes.pl:

Grzegorz Marynowicz
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*