Jakie dotacje dla firm w lutym 2018 roku?

Myślisz o unijnej dotacji dla firmy? Wciąż trwa nabór w ramach siedmiu form wsparcia. Wiele naborów kończy się jednak już w lutym. To ostatni dzwonek, aby pozyskać dofinansowanie w ramach obecnego podziału środków.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

Każda z form wsparcia umiejscowiona została w ramach trzech programów:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Każdy z nich obejmuje inny cel, na które środki mogą zostać przekazane.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, dzięki kreowaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

1. Badanie Na rynek – III Nabór 2017

Data rozpoczęcia: 05.09.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Dotacje  mogą zostać przekazane na realizacje projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe, które będą prowadzić do polepszenia lub wprowadzenia nowego produktu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

2. Badanie Na rynek – IV Nabór 2017

Data rozpoczęcia: 05.09.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Dotacje pochodzące z tego działania mogą zostać przekazane na identyczne cele jak w przypadku III naboru. Zatem mogą zostać przekazane na realizacje projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe, które będą prowadzić do polepszenia lub wprowadzenia nowego produktu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z miast o średniej wielkości

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

3. Bony na innowacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 08.06.2017
Data zakończenia: 08.02.2018 do  godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 85 % wartości poniesionych kosztów obejmujących to dofinansowanie
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzący działalność na terytorium RP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

4. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Data rozpoczęcia: 10.08.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do  godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
* 70 % wartości kosztów dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. Euro w dowolnym trzyletnim okresie
* 50 % kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

W przypadku Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, głównym wymogiem jest zlokalizowanie swojej działalności na terenie jednego z pięciu województw. Wsparcie jest przeznaczone na rozwój  społeczno-gospodarczy województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wzór na konkurencję (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2018 do godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na wdrożenie strategii wzorniczej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Strona www

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ 2)

Data rozpoczęcia: 31.01.2018
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty szkoleniowe, które dotyczą ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne.

Regulamin

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl