Skąd pieniądze na założenie firmy? Oto 4 możliwości

Brak środków na rozkręcenie własnej firmy to jedna z głównych barier wskazywanych przez osoby, które myślą o założeniu biznesu. Warto jednak pamiętać, że wciąż trwają programy, których celem jest rozwiązanie tego problemu przyszłych przedsiębiorców. Oto lista inicjatyw, dzięki którym można zdobyć środki na działalność.

60 tys. zł na start

Pod koniec ubiegłego roku z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego ruszył program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W ramach projektu osoba myśląca o własnej firmy może uzyskać do 60 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki. Otrzymane środki młody przedsiębiorca musi spłacić w ciągu 7 lat. W przypadku utworzenia miejsca pracy możliwe jest umorzenie części pożyczki. O pieniądze ubiegać się osoby bezrobotne jak również studenci i absolwenci wyższych uczelni. Warunkiem pozytywnej decyzji o przyznaniu środków jest przygotowanie biznesplanu oraz przedłożenie poręczenia. W ramach inicjatywy przygotowano pulę 21,5 mln zł.

23 tys. zł dotacji z urzędu pracy

Jedną z najbardziej popularnych źródeł wsparcia młodych przedsiębiorców są bezzwrotne dotacje z urzędu pracy. O pieniądze mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji wynosi 600 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie przeciętna płaca to 3834,18 zł a więc z urzędu pracy można otrzymać 23005,02 zł. Składany w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek zawiera:

– kwotę, o którą ubiega się bezrobotny

– przedmiot planowanej działalności

– wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności oraz ich haromogram

– opis planów, które doprowadzą do startu np. wynajem lokalu, zdobycie pozwolenia itd.

– prognozowany rachunek zysków i strat

– wydatki na pomoc prawną i doradztwo dotyczące biznesu pomysłodawcy

– podpisane umowy przedwstępne oraz listy intencyjne

– dokumentację na temat posiadanych uprawnień, licencji, pozwoleń wymaganych przy rozpoczynanej działalności

50 tys. zł na założenie firmy

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać z programu przygotowanego przez Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. W ramach projektu młody przedsiębiorca może zdobyć 50 tys. zł pożyczki na rozkręcenie firmy. Kapitał może zostać przeznaczony zarówno na zakup sprzętu jak i kapitał obrotowy. Jednym z istotnych warunków uzyskania pieniędzy jest, aby pomysłodawca nie miał zarejestrowanej działalności w okresie 1 roku poprzedzających złożenia aplikacji. Pożyczka udzielana jest na preferencyjnych warunkach, według których oprocentowanie jest na poziomie 2,5 proc. Początkujący przedsiębiorca może też wnioskować o 1 rok przerwy w spłacie pożyczonej kwoty.

Pieniądze na innowacyjne pomysły

O dużo większe wsparcie mogą się ubiegać pomysłodawcy zainteresowani programem w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.  Beneficjentami programu mogą być zarówno osoby, które dopiero chcą wprowadzić swój produkt lub usługę na rynek jak i firmy potrzebujące kapitału na ekspansję już istniejących produktów lub usług. W ramach inicjatywy można zdobyć od 200 tys. zł do 2 mln zł pożyczki. Na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przewidziano kwotę 41,6 mln zł. Aby ubiegać się o kapitał należy wykazać posiadanie wkładu własnego na poziomie 25 proc. Drugim warunkiem jest przedłożenie umowy z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem zainteresowanym inwestycją w przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę.

 

– 1 mln zł od anioła biznesu na realizację pomysłu

– „Młodzi pomysłodawcy mają zbyt wygórowane oczekiwania”

– 500 tys. zł czeka na dobry pomysł

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Komentarze

Piotr

30 kwietnia 2014 Odpowiedz

Jeszcze jest wiele innych opcji na pozyskanie kapitału na start. Mianowicie można wrzucić projekt na platformę http://crowdangels.pl/ i czekać, aż znajdą się inwestorzy, którzy będą chcieli zainwestować gotówkę w zamian za udziały w firmie. W serwisie już jest prowadzona zbiórka pieniędzy na kilka ciekawych projektów.

Grzesiek

1 maja 2014 Odpowiedz

..lub poczytać więcej na biegunsukcesu.pl i w ogóle nie brać pożyczki!:)

arczi

2 października 2014 Odpowiedz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*