Jakie dotacje na własny biznes w listopadzie? Zestawienie programów PARP

W listopadzie przedsiębiorcy mogą otrzymać szeroki wachlarz dotacji. To jest też miesiąc, w którym część programów wkrótce zostaną zamknięte. Oto zestawienie listopadowych naborów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
L.p. Nazwa Maksymalna wartość dofinansowania Data rozpoczęcia Data zakończenia Odbiorcy Dokumentacja Regulamin
1. Badanie na rynek 20 000 000,00 zł 29.03.2018 05.12.2018 Przedsiębiorcy z sektora MŚP ze średnich miast DOK  REG 
2. Bony na innowacje – etap 1 i 2 340 000,00 zł 22.03.2018 22.11.2018 Przedsiębiorcy z sektora MŚP DOK  REG 
560 000,00 zł 17.04.2018 04.01.2019 Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy zrealizowali 1 etap naboru DOK  REG 
3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 10 000 000,00 zł 27.02.2018 30.11.2018 Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych DOK  REG 
4. Ochrona własności przemysłowej 500 000,00 zł 06.03.2018 29.11.2018 Przedsiębiorcy z sektora MŚP DOK  REG 

Badanie na rynek

Od listopada rusza już V runda tego naboru, która potrwa do 5 grudnia 2018 r. Maksymalna kwota, którą można uzyskać w przypadku tego naboru pozostaje niezmienna i wynosi 20 mln zł ( w tym na prace rozwojowe 450 tys. zł i na usługi doradcze 500 tys. zł).

Bony na innowacje – etap 1

Bony na innowacje mają za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w tworzeniu innowacji. Dzięki pozyskanym dotacjom mogą skorzystać z usług jednostek naukowych. Do zgarnięcia jest kwota 340 tys. zł dofinansowania. Zakończenie naboru planowane jest na 22.11.2018.

Bony na innowacje – etap 2

Nabór skierowany jest dla przedsiębiorców, którzy ukończyli z sukcesem pierwszy etap konkursu Obecny etap konkursy tym razem nastawiony jest na inwestycję, na które można pozyskać nawet 340 tys. zł dofinansowania.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

W ramach tego programu na przedsiębiorców czeka 10 mln zł, które mogą przeznaczyć na ekspansję zagraniczną w ramach klastrów. Pomoc mogą otrzymać wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych kierujący do członków klastra projekty:

  • wspierające internacjonalizację oferty klastra i/lub członków klastra;
  • zwiększające widoczność klastra na rynkach międzynarodowych;
  • tworzące sieci kontaktów i wspierające wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi;
  • rozwijające współpracę międzynarodową klastra i/lub członków klastra;
  • promujące marki produktowe.

Ochrona własności przemysłowej

Nawet 0,5 mln zł dofinansowania może otrzymać przedsiębiorca z sektora MŚP na uzyskanie profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego. Dzięki temu będzie można odpowiednio przygotować dokumentację zgłoszeniową na uzyskanie patentu. Zobacz także Rejestracja wzoru przemysłowego lub patentu? Oto rzecznicy patentowi i kancelarie patentowe

Fot. FORUM/ Piotr Tumidajski

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia
L.p. Dotacja Maksymalna wartość dofinansowania Data rozpoczęcia Data zakończenia Odbiorcy Dokumentacja Regulamin
1. Wzór na konkurencję (etap 1) 100 000,00 zł 12.09.2018 19.12.2018 Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski Wschodniej DOK  REG 
2. Wzór na konkurencję (etap 2) 3 000 000,00 zł 30.05.2018 31.05.2019 Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski Wschodniej DOK  REG 
3. Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP 08.11.2018 10.01.2019 Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski Wschodniej DOK REG
Źródło: Opracowanie wlasne MamBiznes.pl na podstwaie danych PARP

Wzór na konkurencję

Etap 1 to „Audyt wzorniczy”. Ma on na celu przeanalizować bieżącą sytuację w firmie i przygotować nową strategię wzorniczą. Na tym etapie przedsiębiorca może otrzymać do 100 tys. zł. Nieco inaczej wygląda to już na drugim etapie, gdzie przychodzi czas na wdrożenie wcześniej przygotowanej strategii. Na ten cel przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie na poziomie 3 milionów zł.

Tworzenie produktów sieciowych

Przy tym naborze, o dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja MŚP składające się z 3 przedsiębiorców lub z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy. W ramach projektu można otrzymać wsparcie na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Foto: Ingimage

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
L.p. Nazwa Maksymalna wartość dofinansowania Data rozpoczęcia Data zakończenia Odbiorcy Dokumentacja Regulamin
1. Zamówienia publiczne dla MŚP 2 869 565,40 zł 31.10.2018 30.11.2018 Przedsiębiorcy z sektora MŚP DOK REG 
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych PARP

Zamówienia publiczne dla MŚP

Jest to konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie.

Foto: YAY Foto

Pozostałe nabory

Pozostałe nabory
L.p. Dotacja Maksymalna wartość dofinansowania Data rozpoczęcia Data zakończenia Odbiorcy Dokumentacja Regulamin
1. Cross Euwba Start-upy WWW
2. Early Warning Poland Upadające firmy WWW
3. Pożyczka na rozwój 40 000,00 zł 27.07.2018 05.11.2018 Przedsiębiorcy z sektora MŚP WWW
Źródło: Opracowanie wlasne MamBiznes.pl na podstwaie danych PARP

Cross Euwba

Jest to program, który nie ma określonej daty zakończenia. Cross EU Women Business Angels (WBA) łączy Anioły Biznesu, doświadczone przedsiębiorczynie i start-upy.

Early Warning Poland

Ten program jest dla przedsiębiorców, którzy nie najlepiej radzą sobie na rynku. W ramach Early Waning będzie można skorzystać bezpłatnie z konsultantów i mentorów.

Pożyczka na rozwój

To nie jest zwykła pożyczka. Otóż po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, przedsiębiorca może otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000 zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*