Jakie dotacje na własny biznes w listopadzie? Zestawienie programów PARP

W listopadzie przedsiębiorcy mogą otrzymać szeroki wachlarz dotacji. To jest też miesiąc, w którym część programów wkrótce zostaną zamknięte. Oto zestawienie listopadowych naborów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
L.p.NazwaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Badanie na rynek20 000 000,00 zł29.03.201805.12.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP ze średnich miastDOK REG 
2.Bony na innowacje – etap 1 i 2340 000,00 zł22.03.201822.11.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚPDOK REG 
560 000,00 zł17.04.201804.01.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy zrealizowali 1 etap naboruDOK REG 
3.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych10 000 000,00 zł27.02.201830.11.2018Koordynatorzy Krajowych Klastrów KluczowychDOK REG 
4.Ochrona własności przemysłowej500 000,00 zł06.03.201829.11.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚPDOK REG 

Badanie na rynek

Od listopada rusza już V runda tego naboru, która potrwa do 5 grudnia 2018 r. Maksymalna kwota, którą można uzyskać w przypadku tego naboru pozostaje niezmienna i wynosi 20 mln zł ( w tym na prace rozwojowe 450 tys. zł i na usługi doradcze 500 tys. zł).

Bony na innowacje – etap 1

Bony na innowacje mają za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w tworzeniu innowacji. Dzięki pozyskanym dotacjom mogą skorzystać z usług jednostek naukowych. Do zgarnięcia jest kwota 340 tys. zł dofinansowania. Zakończenie naboru planowane jest na 22.11.2018.

Bony na innowacje – etap 2

Nabór skierowany jest dla przedsiębiorców, którzy ukończyli z sukcesem pierwszy etap konkursu Obecny etap konkursy tym razem nastawiony jest na inwestycję, na które można pozyskać nawet 340 tys. zł dofinansowania.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

W ramach tego programu na przedsiębiorców czeka 10 mln zł, które mogą przeznaczyć na ekspansję zagraniczną w ramach klastrów. Pomoc mogą otrzymać wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych kierujący do członków klastra projekty:

  • wspierające internacjonalizację oferty klastra i/lub członków klastra;
  • zwiększające widoczność klastra na rynkach międzynarodowych;
  • tworzące sieci kontaktów i wspierające wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi;
  • rozwijające współpracę międzynarodową klastra i/lub członków klastra;
  • promujące marki produktowe.

Ochrona własności przemysłowej

Nawet 0,5 mln zł dofinansowania może otrzymać przedsiębiorca z sektora MŚP na uzyskanie profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego. Dzięki temu będzie można odpowiednio przygotować dokumentację zgłoszeniową na uzyskanie patentu. Zobacz także Rejestracja wzoru przemysłowego lub patentu? Oto rzecznicy patentowi i kancelarie patentowe

Fot. FORUM/ Piotr Tumidajski

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia
L.p.DotacjaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Wzór na konkurencję (etap 1)100 000,00 zł12.09.201819.12.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski WschodniejDOK REG 
2.Wzór na konkurencję (etap 2)3 000 000,00 zł30.05.201831.05.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski WschodniejDOK REG 
3.Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP08.11.201810.01.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski WschodniejDOKREG
Źródło: Opracowanie wlasne MamBiznes.pl na podstwaie danych PARP

Wzór na konkurencję

Etap 1 to „Audyt wzorniczy”. Ma on na celu przeanalizować bieżącą sytuację w firmie i przygotować nową strategię wzorniczą. Na tym etapie przedsiębiorca może otrzymać do 100 tys. zł. Nieco inaczej wygląda to już na drugim etapie, gdzie przychodzi czas na wdrożenie wcześniej przygotowanej strategii. Na ten cel przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie na poziomie 3 milionów zł.

Tworzenie produktów sieciowych

Przy tym naborze, o dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja MŚP składające się z 3 przedsiębiorców lub z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy. W ramach projektu można otrzymać wsparcie na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Foto: Ingimage

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
L.p.NazwaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Zamówienia publiczne dla MŚP2 869 565,40 zł31.10.201830.11.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚPDOKREG 
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych PARP

Zamówienia publiczne dla MŚP

Jest to konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie.

Foto: YAY Foto

Pozostałe nabory

Pozostałe nabory
L.p.DotacjaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęciaData zakończeniaOdbiorcyDokumentacjaRegulamin
1.Cross EuwbaStart-upyWWW
2.Early Warning PolandUpadające firmyWWW
3.Pożyczka na rozwój40 000,00 zł27.07.201805.11.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚPWWW
Źródło: Opracowanie wlasne MamBiznes.pl na podstwaie danych PARP

Cross Euwba

Jest to program, który nie ma określonej daty zakończenia. Cross EU Women Business Angels (WBA) łączy Anioły Biznesu, doświadczone przedsiębiorczynie i start-upy.

Early Warning Poland

Ten program jest dla przedsiębiorców, którzy nie najlepiej radzą sobie na rynku. W ramach Early Waning będzie można skorzystać bezpłatnie z konsultantów i mentorów.

Pożyczka na rozwój

To nie jest zwykła pożyczka. Otóż po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, przedsiębiorca może otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000 zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*