Ranking kont firmowych

Fundusze private equity w małym stopniu wykorzystują możliwości wynikające z innowacji cyfrowych

Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian – mniej niż jedna trzecia respondentów badania stwierdziła, że jest dopiero na etapie wdrażania kluczowych innowacji.

Fot. YAY Foto

Poprzednie fale technologii informacyjnej w większości przypadków przyczyniły się do automatyzacji rutynowych ręcznych procesów, umożliwiając jednocześnie zmniejszenie kosztów oraz zapewnienie większej dokładności. Obecna fala ma na celu dostarczenie kompleksowych rozwiązań w ramach lepszego połączenia firm dzięki szybkości, łączności, spostrzeżeniom, przejrzystości i personalizacji. Respondenci badania KPMG są zgodni, że cyfryzacja ich branży jest nieunikniona, jednak większość z nich planuje wdrażać konieczne zmiany metodą małych kroków.

Fundusze private equity będą w coraz większym stopniu wymagały rozwijania zdolności cyfrowych w firmach, w które inwestują. W szczególności będą odchodzić od bycia jedynie dostawcami kapitału, aby stać się strategicznymi partnerami. Tradycyjna koncentracja na finansach nie wystarczy, aby poprawić wartość i odporność ich spółek na zmiany technologiczne, zwłaszcza gdy sektor produkcyjny na całym świecie przechodzi do tak zwanej Rewolucji 4.0 – opartej na cyfryzacji. Cykle życia firm i produktów będą coraz krótsze. Wszystkie działania o wartości dodanej będą musiały zostać ponownie skalibrowane. Sztuka tworzenia wartości wykroczy poza tradycyjne podejście do rozwoju firm – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu Private Equity w KPMG w Polsce.

Mniej niż jedna trzecia wszystkich respondentów badania KPMG stwierdziła, że jest na etapie wdrażania kluczowych innowacji, natomiast jedynie 3 proc. funduszy hedgingowych i firm typu private equity wdrożyło do swojej organizacji zaawansowane technologie, takie jak blockchain.

32 proc. organizacji wdrożyło media społecznościowe, aby promować markę korporacyjną, odkrywać nowe możliwości inwestycyjne, czy też mapować sieci społecznościowe. Jednocześnie 29 proc. wdrożyło platformy oferujące wirtualne przechowywanie danych, w których partnerzy o ograniczonym dostępie mogą w czasie rzeczywistym przeglądać i analizować dane.

Według respondentów badania KPMG czynnikami przyspieszającymi tempo rozwoju innowacji cyfrowych do 2020 roku będą czynniki rynkowe, w tym rosnąca presja kosztowa (58 proc.), zmieniające się potrzeby inwestorów (51 proc.) oraz opłaty i obciążenia (30 proc.).

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.