ABC dotacji dla młodych firm

Projekty we wczesnej fazie rozwoju można sfinansować z trzech podstawowych źródeł: dotacji, inwestycji kapitałowych i finansowania dłużnego. Oczywiście wybór odpowiedniego źródła finansowania zależy od konkretnego projektu, indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy oraz panujących warunków rynkowych.

Obecnie na polskim rynku dostępna jest szeroka oferta alternatywnych sposobów pozyskiwania środków potrzebnych na realizację koncepcji biznesowej. Dlatego analiza potrzeb danego projektu powinna zostać przeprowadzona po zaznajomieniu się z dostępnymi opcjami finansowania. 

Źródła dotacji

Dotacje dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju dostępne są zarówno ze źródeł finansowanych przez budżet krajowy, jak i ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Do głównych źródeł unijnych należą: regionalne programy operacyjne (skala wojewódzka), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) (skala krajowa) oraz 7. Program Ramowy Unii Europejskiej (skala międzynarodowa).

Zalety i wady dotacji

Do głównych zalet finansowania przedsięwzięcia poprzez dotację należy możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej. Jest to zasadnicza różnica na tle finansowania dłużnego, gdzie otrzymane środki muszą zostać zwrócone, najczęściej z określonym oprocentowaniem. Ponadto, przedsiębiorca utrzymuje pełną kontrolę nad spółką, gdyż nie musi dzielić się udziałami z inwestorem, jak ma to miejsce w przypadku finansowania kapitałowego.

Z drugiej strony, dotacja przyznawana jest z reguły na zasadzie refundacji kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorca musi najpierw pokryć wydatki własnymi środkami, a następnie może ubiegać się o ich zwrot. Często wiąże się to z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia określonej kwoty przy użyciu kredytu bankowego. Ponadto, często wymagany jest także częściowy wkład własny. W rezultacie, pomimo otrzymania pomocy bezzwrotnej, przedsiębiorca zmuszony jest do zaangażowania własnych środków. Co więcej, najczęściej podnoszoną przez przedsiębiorców barierą na drodze po dotację nie jest konieczność mobilizacji własnych środków, lecz skomplikowana i wymagająca procedura po stronie podmiotów przyznających dotacje, związana z procesem zgłoszenia, sprawozdawczością z działalności firmy oraz rozliczaniem zakończonego projektu.

Przy ubieganiu się o dotację należy także pamiętać, że cel, na jaki ma zostać przeznaczona, musi być jasno i precyzyjnie określony. Poczynione wówczas założenia będą następnie skrupulatnie weryfikowane przez podmiot nadzorujący. Niezbędne jest także kompleksowe opracowanie zakładanych kosztów, gdyż ewentualny margines na nieprzewidziane pozycje będzie w późniejszym okresie mocno ograniczony.

Instytucje i programy oferujące dotacje (w zależności od celu ich przeznaczenia)

Wsparcie projektów celowych

Realizowane jest w ramach działania 1.4 POIG. Dotacja udzielana jest na projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne.# Przedsiębiorca może uzyskać zwrot od 25% do 70% kosztów projektu.  Podmiotem dysponującym środkami jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Realizowane jest w ramach POIG 3.3.2. Środki mogą zostać przyznane na „zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym”.# Dotacja na pojedynczy projekt nie może przekroczyć ok. 8 mln złotych (2 mln euro). Podobnie jak w przypadku wsparcia projektów celowych, instytucją dysponującą środkami jest PARP.

Kredyt technologiczny

Realizowany w ramach działania 4.3 POIG. „Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.”# Kredyt technologiczny udzielany jest do kwoty 4 mln złotych. Dotacje w ramach kredytu technologicznego udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnymRealizowane w ramach działania 5.1 POIG.

Środki mogą zostać przeznaczone na „wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.”# Na jeden projekt w zakresie wczesnej fazy rozwoju kooperacyjnego można uzyskać maksymalnie 2 mln złotych. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP jest jednostką wdrażającą działanie 5.1 POIG.

Wsparcie na uzyskanie / realizację ochrony własności przemysłowej

Realizowane w ramach poddziałania 5.4.1 POIG. Dofinansowanie można uzyskać na „projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju oraz refundację wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.”# Przedsiębiorca w ramach powyższego działania może ubiegać się o maksymalnie 400 tys. złotych. Departament Wsparcia Innowacyjności PARP jest odpowiedzialny za wdrożenie powyższego poddziałania.

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Realizowane w ramach działania 8.1. POIG. Dotacja może zostać przeznaczona na „projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.”# Kwota dotacji mieści się w przedziale od 20 do 70 tys. złotych. Środki zarządzane są przez PARP.

Bon na innowacje

Jest programem niezależny od POIG. Środki otrzymane w ramach Bonu mogą być przeznaczone wyłącznie na „zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii”.# Celem programu jest pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorcami, a jednostkami naukowymi. Kwota wsparcia wynosi maksymalnie 15 tys. złotych. Instytucją dysponującą środkami jest PARP.

Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla MSP
Jest to konkurs organizowany corocznie przez Centrum Innowacji NOT. Zgłaszane Projekty muszą dotyczyć „wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową, czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce.”# Wielkość wsparcia zależy od podmiotu wnioskującego o wsparcie i od przewidywanych działań. Naczelna Organizacja Techniczna jest jednostką dysponującą powyższą dotacją.

Dotacje oferowane są także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programów Ramowych wdrażanych przez Komisję Europejską.Podsumowując, ofertę dotacji dostępnych dla przedsiębiorcy poszukującego finansowania we wczesnej fazie rozwoju można uznać za obszerną. Należy pamiętać, że finansowanie projektu przy pomocy dotacji jest z jednej strony atrakcyjne, gdyż oferowane środki są bezzwrotne, a przedsiębiorca nie musi dzielić się udziałami z inwestorem kapitałowym.

Mimo to, najczęściej wymagane jest zaangażowanie własnego kapitału na wcześniejsze pokrycie kosztów oraz na wkład własny. Konieczna jest również duża dyscyplina we współpracy z podmiotem nadzorującym, a swoboda decyzyjna jest ograniczona.W kolejnych artykułach omówione zostanie finansowanie kapitałowe oraz dłużne projektów inwestycyjnych.

>>> Jak zdobyć kapitał na własny biznes? Poradniki

Maciej Plichta

Autor pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Funduszu Spinaker Innowacji – Inkubator BonusCard. Specjalizuje się w modelowaniu finansowym, wycenie przedsiębiorstw, wycenie wartości niematerialnych i prawnych, a także w weryfikacji średnio- i długoterminowych prognoz finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Finanse i Bankowość ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstw. Zdał trzeci (ostatni) poziom egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Komentarze

Avatar

Borygo

12 listopada 2012 Odpowiedz

Plichta i wszystko jasne 😉

Avatar

Kamil

6 maja 2014 Odpowiedz

napisaliście artykuł o dotacjach, które się zakończyły. To były programy na lata 2007-1013, oto archiwum: http://poig.parp.gov.pl/index/index/938

Avatar

tom

13 sierpnia 2014 Odpowiedz

Panie Borygo proszę o kontakt 509730014

Avatar

AIRDUCT

16 sierpnia 2014 Odpowiedz
Avatar

Krzysiu

24 listopada 2014 Odpowiedz

Powinno być więcej informacji o takich tematykach i pomocy małym firmą przez właśnie informacje co, gdzie , kiedy ….pozdrawiam

Avatar

2GG65

9 kwietnia 2015 Odpowiedz

Dla kogo te fundusze!!!??????. Jak mialbym środki na rozwój to łaski bym nie potrzebował. Nowa firma (1rok). Skaning laserowy 3D,potrzeby:skaner FARGO,dron,oktokopter, najnowsze programy do obróbki, serwer i kilka pomniejszych dodatków. Koszt około 500 tys . I co mam bawić się z bankami!?. Kto jest taki mądry.Chyba dla przeróżnych urzędnikow, firm pseudo szkolących itp!

Avatar

Dominik

24 maja 2015 Odpowiedz

Witam Pisze do Państwa w sprawie Pożyczki bądź jakiej kolwiek formy pomocy Pieniężnej na rozwój firmy .
Mianowicie otworzyłem wypożyczalnie samochodowa miałem otrzymać pieniądze na start z IdeaBanku ale ze względu na mój młody wiek otrzymałem odmowę dodam tylko ze mam 21 lat ,
W wypożyczalni pracowałem około 2 lata wiem ze ta branża w dzisiejszych czasach jest na topie i ma przyszłość .
Ale niestety z brakiem funduszy nie mogę rozwinąć firmy , wiadomo potrzebuje Pieniądze Głuwnie na zakup samochodów i ubezpieczenie ich .
Proszę o wiadomość zwrotna czy mam wogole jakieś szanse na otrzymanie funduszy na rozwój/rozruch Firmy .

Z Góry Dziękuję Dominik Kujawa. 
Tel. 797641505.

Avatar

aneta

29 lipca 2015 Odpowiedz

Witam.Prowadzę działalność gospodarczą od 5 lat.Zajmuję się handlem detalicznym.Czy mogę ubiegać się o dotację na własnościowej działce na budowę lub rozbudowę tego co tam jest siedziby firmy w której będzie odbywać się handel? 793099990

Avatar

Mirek

29 września 2015 Odpowiedz

Mam innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie ekologicznej produkcji energii elektrycznej i jej magazynowania zarejestrowałem działalność gospodarczą myśląc że łatwiej mi będzie zdobyć fundusze na realizację tego rozwiązania,byłem w błędzie jestem zbyt biedny,nie mam zespołu badawczego,nie mam dodatkowych literek przed nazwiskiem mam tylko nadzieję że kiedyś to zrealizuję.

Avatar

KUBA

9 listopada 2015 Odpowiedz

Witam chciałbym otworzyć własną firmę zajmującą się dociepleniem budynków pianką poliuretanową posiadam duże doświadczenie w tej branży.Chciałbym zapytać czy mam szanse dostać dotacje z Unii na rozwój działalności posiadam trochę wkładu własnego tel 884019024

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*