Jakie dotacje dla firm w marcu roku 2018?

Marzec to gorący okres dla dotacji od PARP. To właśnie w tym okresie pojawi się wiele nowych naborów, w których przedsiębiorczy powalczą o finansowanie. Firmy będą mogły pozyskać nawet 20 mln zł. Przedstawiamy zestawienie najbliższych naborów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkie zbliżające się nabory odbywają się w ramach dwóch programów:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Nabory w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na miesiąc marzec nie są jeszcze znane.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Skupia się na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki za pomocą podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw.

  1. Bony na innowacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 22.03.2018
Data zakończenia: 22.11.2018 do godz. 16:00

Dotacja może zostać przekazana na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszone wyrobu. Wykonawcą tej usługi musi być polski instytut badawczy.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 340 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

  1. Badanie na rynek – nabór ogólny

Data rozpoczęcia: 20.03.2018
Data zakończenia: 05.12.2018 do godz. 16:00

Dofinansowanie obejmuje projekty obejmujące wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Mogą one być wynikiem prac przeprowadzonych przez samego przedsiębiorcę, na jego zlecenie lub zakupione.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

  1. Badanie na rynek – nabór dla miast średnich

Dofinansowanie obejmuje projekty obejmujące wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Mogą one być wynikiem prac przeprowadzonych przez samego przedsiębiorcę, na jego zlecenie lub zakupione.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy:
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo ze średnich miast

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

  1. Umiędzynarodowienie Krajowych Klasterów Kluczowych

Data rozpoczęcia: 27.02.2018
Data zakończenia: 26.07.2018 do godz. 16:00

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z aktywizacją członków klastra (grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów)  w obszarze ekspansji zagranicznej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 000 zł
Odbiorcy: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

  1. Poland Prize

Data rozpoczęcia: 28.02.2018
Data zakończenia: 29.03.2018 do godz. 16:00

Głównym celem tego programu jest przyciągnięcie do Polski zagranicznych start-upów. Poprzez udzielenie dofinansowania na pokrycie wydatków z zakresu: organizacji scoutingu oraz soft-landingu, usługi doradcze, działania innowacyjno-promocyjne projektów

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 250 000 zł
Odbiorcy:
Zagraniczne podmioty podlegające akcelaryzacji

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

W przeciwieństwie do poprzedniego programu, tutaj jest ważna lokalizacja przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza powinna mieć miejsce na terenie jednego z pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

  1. Wzór na konkurencję (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2018 do godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na wdrożenie strategii wzorniczej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

  1. Internacjonalizacja MŚP

Data rozpoczęcia: 27.02.2018
Data zakończenia: 29.03.2018 do godz. 16:00

Wsparcie dla przedsiębiorców, chcących rozszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

transbusparis

27 lutego 2018 Odpowiedz

przyda się

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*