Jakie dotacje na założenie firmy?

„Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę” – planowali bohaterowie „Ziemi Obiecanej”. Jednak dziś plany nowych przedsiębiorców nie muszą być aż tak desperackie. Wystarczy znaleźć dla siebie odpowiedni program europejski, przygotować biznesplan i wziąć dotację na własną firmę.

Tej wiosny na pewno nie można przeoczyć możliwości otrzymania dotacji z jednego z kilku Programów Operacyjnych, programów regionalnych czy z Funduszu Pracy. Środki europejskie precyzyjnie adresowane na osiągnięcie skutków gospodarczych pożądanych w danym regionie, na tworzenie miejsc pracy czy zrównoważenie rozwoju, są do wzięcia.

Internet i e-usługi najważniejsze

Szczególną uwagę warto zwrócić na te dotacje, z których pomocą można założyć własną nową firmę, świadczącą usługi elektroniczne. Dotację można otrzymać na różne rodzaje projektów: na nową firmę gdy jesteś bezrobotnym albo świeżo upieczonym absolwentem, gdy chcesz zatrudnić dodatkowe osoby, kupić maszyny, urządzenia, oprogramowanie, stworzyć nowy sklep internetowy, stać się lokalnym dostawcą Internetu.

Na rozwój e-usług

Najwięcej możliwości daje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), z przeznaczeniem na działania innowacyjne oraz na wpieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Celem jest rozwój e-gospodarki, a dotacje mają wspierać tworzenie innowacyjnych usług, rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie barier wykorzystywania tych usług w społeczeństwie.

Program dla nowych dostawców Internetu

Pisaliśmy już w serwisie o przeciwdziałaniu e-wykluczeniu, czyli odcięciu mieszkańców małych miast, wsi ale także np. osób niepełnosprawnych, od kontaktu z technologią, z Internetem, uczeniem się na odległość. PO IG działa także po to aby ułatwić dostarczanie e-usług tam gdzie dotychczas ich nie było, ponieważ na ogólnych zasadach rynkowych nie opłacało się to wiodącym operatorom. Tu otwiera się pole do działania dla małych firm: dostawców Internetu, operatorów sklepów internetowych, firm szkoleniowych działających na odległość. Dla kogo dotacje

Z dotacji w ramach PO IG mogą skorzystać mikro i małe firmy istniejące na rynku nie dłużej niż rok i zatrudniające nie więcej niż 50 osób, jednostki samorządu terytorialnego czy związki kilku gmin. Największe szanse na dofinansowanie mają projekty dostarczania szerokopasmowego Internetu na terenach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zasadniczym celem PO RPW jest szeroko rozumiane dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę w tych pięciu wschodnich województwach Polski. O dotację powinny powalczyć więc projekty wsparcia dla nowych małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw świadczących m.in. usługi elektroniczne B2B miedzy przedsiębiorstwami.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Jeśli prowadzisz lub zamierzasz rozpocząć swoją działalność gospodarczą w e-biznesie, to korzystając z dotacji w ramach działania 8.1 masz szansę kupić nowy sprzęt elektroniczny, komputery, oprogramowanie i licencje, które będą niezbędne do realizacji projektu. Ponadto będzie można zakupić usługi (np. doradcze, techniczne, informatyczne, itp.) niezbędne do świadczenia bądź aktualizacji obecnych usług, uruchomienia nowych lub wytworzenia produktów cyfrowych. Kosztami kwalifikowanymi, czyli podlegającymi sfinansowaniu z dotacji są też szkolenia związane z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej, bądź wprowadzeniem produktu cyfrowego.

Działanie 8.1 jako jedno z nielicznych przewiduje także dofinansowanie bieżącej działalności firmy, zwykłych codziennych kosztów takich jak składki na ZUS, wynagrodzenie pracowników, czynsz najmu lokalu i inne bieżące opłaty.

Wyłączone z dofinansowania w ramach Działania 8.1 są natomiast projekty polegające na zwykłym świadczeniu usług hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych. Projekty tego typu muszą wiązać się z pełną automatyzacją świadczenia usług.

Maksymalnie 1milon złotych do wzięcia

Maksymalna kwota wsparcia wynosi od 20 tys. zł do 1 mln zł. Firma może ją otrzymać tylko raz, na jeden wybrany projekt, natomiast wyjątkowo wysoki jest maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych. Może on wynosić nawet do 85%. Warto pamiętać, że dotacje unijne zawsze działają na zasadzie refundacji. Inwestycja musi zostać zrealizowana z własnych środków finansowych, ewentualnie z kredytów, a dopiero po jej rozliczeniu będzie można się ubiegać o częściowy zwrot kosztów.

Szansę na dotację ma pełna automatyka e-usługi

Największe szanse na dofinansowanie mają firmy prowadzące sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą za pośrednictwem stron internetowych. Jednak nie wystarczy mieć taki sklep i przyjmować zamówienia drogą elektroniczną. Dotacji nie uzyskają więc firmy zajmujące się jedynie tradycyjnym handlem oraz usługami za pośrednictwem Internetu, jeżeli tej inwestycji nie będzie towarzyszyła pełna automatyzacja związana z świadczeniem danych e-usług.

Konieczny jest element innowacyjności. Aby otrzymać dotację, należy wprowadzić system, który będzie obsługiwał w pełni cały proces sprzedaży przez Internet, a nie jedynie przyjmował zlecenia. Warunek innowacyjności spełnią zatem te przedsięwzięcia, które bez wprowadzenia nowej e-usługi nie byłyby możliwe do przeprowadzenia bez użycia Internetu. Trwałość projektu, perspektywa jego rozwoju i pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w okolicy oraz przeciwdziałanie e-wykluczeniu to kolejne istotne kryteria, których spełnienie zwiększa szansę na otrzymanie dotacji.

Rozpoczynaj projekt dopiero po złożeniu wniosku

Równie ważne jest też to, że w ramach tej dotacji nie można dofinansować już istniejących lub realizowanych projektów, projekt musi być rozpoczęty najwcześniej po złożeniu wniosku. Pierwszy nabór wniosków już się odbył, a kolejne są stopniowo ogłaszane.

Na rozwój zatrudnienia

Kolejny program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.2. – wpieranie i promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia zakłada pomoc poprzez dofinansowanie doradztwa i utworzenia nowego miejsca pracy w nowo powstałej firmie. Maksymalnie można otrzymać prawie 40 tys. zł. Powinny one wystarczyć na rozpoczęcie działalności, kupienie wszystkich niezbędnych do tego przedmiotów, początkowego wyposażenia „na start” sklepu, zakładu usługowego czy firmy komputerowej.

W programie Kapitał Ludzki nie jest istotna branża. Twoja nowa firma może działać w każdym sektorze. Musi spełniać kryteria mikroprzedsiębiorstwa i rozpoczęcia działalności nie wcześniej niż złożono wniosek o dofinansowanie. Skorzystanie z tej dotacji daje możliwość wyposażenia i utrzymania firmy na rynku.

Dla MSP w regionach

Swój Regionalny Program Operacyjny ma każde województwo (RPO), w ramach którego z puli przeznaczonej na inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach można otrzymać dotację na założenie małej firmy lub jej rozwój. Celem tych dotacji jest aktywne wspieranie zatrudnienia w nowo powstałych lub istniejących mikroprzedsiębiorstw. W ten sposób można otrzymać do 550 tys. zł na założenie nowej lub rozwój istniejącej małej firmy, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 65% wydatków na: rozwój firmy.

Dla MSP na wsi

Bardzo ciekawą propozycją, skierowaną specjalnie dla małych firm powstających lub rozwijających się na wsi i w małych miastach są dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie 311 tego programu ma na celu wsparcie dla różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działanie 312 – na rzecz tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Działania PR OW mogą ułatwić rozwój własnej firmy osobom, które nie chcą lub nie mogą zajmować się rolnictwem. Nabór wniosków w konkursie na działanie 312 rozpoczyna się 5 maja br. Można tu uzyskać do 20 tys. zł jeśli firma działa w małym miasteczku (do 20 tys. mieszkańców) lub na wsi (do 5 tys. mieszkańców). Wnioski mogą składać mikro firmy zatrudniające do 10 osób i osiągające obrót do 2 mln euro.

Dofinansowanie może sięgnąć do 50% poniesionych kosztów, minimum 100 tys. zł, maksymalnie 300 tys. zł., przy czym wysokość dotacji zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy: 100 tys. zł od 1 do 2 nowych etatów, 200 tys. zł – od 2 do 5 osób, 300 tys. zł – za utworzenie 5 i więcej miejsc pracy. W nowo powstałej firmie, jeśli znajduje się ona w gminie wiejskiej do 5 tys. mieszkańców, nie mogą być świadczone usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.

18 579, 30 zł dla chcących wyjść z bezrobocia

Dodatkowo, każdy powiatowy urząd pracy korzystając ze środków Funduszu Pracy, przyznaje dotacje w wysokości do 18 579,3 zł. To aktualna wysokość tego dofinansowania, podwyższona od początku 2009 roku. Ten rodzaj dotacji z Urzędu Pracy, ma bardzo istotną różnicę (dla wnioskodawcy – niewątpliwie zaletę) w porównaniu z dotacjami z programów unijnych. Aby ją uzyskać nie trzeba dysponować własnym kapitałem.

Te środki mogą zostać przeznaczone na założenie własnej firmy przez osobę, która była bezrobotna przez minimum 3 miesiące i nie odrzucała ofert pracy zgodnej z jej kwalifikacjami. Oceniane są również: pomysł na biznes, sam biznesplan i jego realność oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, które powinno znaleźć zastosowanie w prowadzeniu nowego biznesu.

Szukasz kapitału?

Agnieszka Gierzyńska-Zalewska

Komentarze

jpg.

9 kwietnia 2009 Odpowiedz

Dotacja z Urzędu Pracy niekoniecznie jest przyznawana tylko wtedy, gdy jest się bezrobotnym przez okres min. 3 miesięcy. Być może zależy to od danego powiatu – napewno jednak nie jest zasadą.

bezrobotny wciaz

29 kwietnia 2009 Odpowiedz

zabieganie o dotacje z UP to porywanie sie z motyka na Slonce!

próbowałem

30 kwietnia 2009 Odpowiedz

jak ktoś ma pomysł na biznes wymagający szybkiej realizacji to zanim dostanie te dotacje to może zapomnieć o powodzeniu interesu(rozpatrują pół roku)

marta

11 maja 2009 Odpowiedz

omg…Polak kurde zawsze pozostanie Polaczkiem-zero motywacji..gdzie się nie odwróci to zadek ma z tyłu..szkoda kasy dla takich ludzi

A CO TO JEST ?

6 lipca 2009 Odpowiedz

trudno trafic na odpowiedni fundusz
ciagle szukam gdzie mozna zabiegac o dotacje na zalozenie firmy zrodlowy folklor i tradycje-teraz jestem z ”obszaru wiejskiego”

Boniek

11 czerwca 2010 Odpowiedz

hmm. a może to pomoże przy wyborze odpowiedniej dotacji na otwarcie sklepu internetowego http://www.dotacjenasklepy.pl

Ryszard

11 listopada 2010 Odpowiedz

Dotacje z UP dostają rodziny urzedników kolesie oraz rodziny radnych pozistali interesanci to intruzi w UP

asa

17 listopada 2010 Odpowiedz

Z UP ludzie dostają kase mam sama takich znajomych ale trzeba spełniać wszystkie warunki

Jasiu

8 marca 2011 Odpowiedz

w UP jeszcze nie ma pieniędzy albo już nie ma. tylko dla znajomych

Syberon

2 kwietnia 2011 Odpowiedz

do Ryszard:
Dam dostalem taka dotacje,
mam tez znajomych ktorzy dostali.
Mozesz wierzyc lub nie, nie mamy tam znajomych! Trzeba wlozyc troche wysilku, miec pomysl, robienie wyliczen w biznesplanie zajelo mi cala noc. Ale sie udalo. Polecam wszystkim spelniajacym warunki.

Aaa

31 maja 2012 Odpowiedz

Zmartwiłam sie, bo ja 2 miesiace temu otworzylam sklep internetowy (dzialanosc gospodarcza mam juz ponad 2 lata) i nie wiem, czy mam szanse na jakies dofinansowanie? nawet 5 tys. by mi bardzo pomoglo! Czy mam szanse? dziekuje za odp.

lech

8 stycznia 2016 Odpowiedz

dotacje dotacjami ale potem można jeszcze nico oszczędzić choćby na ksiegowej obsłudze. Jeśli nie ma się za dużej firmy to mozna samodzielnie zajać się księgowością i to przez rok zupełnie za darmo. Umożliwia to program aktywizacja. Jatak zrobiłem i trochę w kieszeni zostaje

3IB30

8 stycznia 2016 Odpowiedz

tutaj jest link do strony na której się rejestrowałem – może komuś się przyda http://programaktywizacja.pl/
A trafiłem na informację o nim w listopadowym Pulsiebiznesu to mnie to tym bardziej przekonało

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*