Jakie dotacje dla firm w 2017 roku?

Bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich pomogą przedsiębiorcom zadbać o rozwój firmy w nadchodzącym roku. Trzy z dostępnych programów posłużą w szczególności małym, średnim i dużym firmom. Pozwolą na zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzeniu specjalistycznej technologii, edukowaniu kadry lub poprzez wydanie nowej linii produktów z pomocą naukowych ośrodków badań.

Dostępne programy dofinansowań stwarzają szansę i mogą przekonać przedsiębiorców, żeby strategicznie zainwestowali w rozwój właśnie teraz. Co prawda każdy z programów stawia konkretne wymagania np.: pojawia się wymóg prowadzenia działalności na terenie Polski, zabezpieczenia dotacji (np. wekslem lub gwarancją bankową) i obowiązek wniesienia wkładu własnego (zazwyczaj w wysokości ok. 20-30%), ale za to dotacje pozostają bezzwrotne niezależnie od powodzenia planowanych inwestycji.

Wśród najkorzystniejszych dla przedsiębiorców programów znajdują się: IV oś programu Polska Cyfrowa (cyfryzacja firm i instytucji publicznych), Bon na innowacje (dofinansowanie do badań i kreacji nowych produktów rynkowych) oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój (szkolenia z zakresu rozpoczęcia współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi).

1. Polska Cyfrowa

Polskie przedsiębiorstwa w których udział ma kapitał publiczny mogą inwestować w oprogramowanie w celu przyśpieszenia działań związanych z obsługą klientów, procesami wewnętrznymi, sprzedażą, kontrolą aktywnych projektów i zarządzaniem dokumentacją. Cyfryzacja w przeciągu najbliższej dekady ma potencjał zwiększyć wartość dodaną polskiej gospodarki o 13%-22% , pomagając w podniesieniu obrotów przedsiębiorstw. Udział w programie pozwoli organizacjom wprowadzić dedykowane oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, które usprawni procesy oraz znacznie zmniejszy koszty operacyjne. Najbliższe konkursy są rozstrzygane już w styczniu i lutym 2017 roku.

2. Bon na innowacje

Program daje przedsiębiorcom małych i średnich firm szansę na opracowanie nowej linii produktów lub usług w ramach ekspansji na kolejne rynki. Dotacja umożliwia współpracę między biznesem a wybraną instytucją naukową nad stworzeniem projektu wzorniczego, którym może być innowacja technologiczna w postaci oprogramowania dla logistyków, projektu nowej linii mebli premium albo działań zwiększających konkurencyjność firmy np. wprowadzenie atrakcyjniejszej identyfikacji wizualnej, zmiany strategiczne w kulturze organizacyjnej itp. Wnioski można składać do 30 stycznia 2017 roku. Wymaganiem konkursu jest wykorzystanie technologii, która posiada wydaną przez instytucje badawcze opinię o innowacyjności.

3. Wiedza, Edukacja, Rozwój

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z instytucjami samorządowymi i rządowymi wciąż mogą skorzystać z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, który pomoże tę współpracę nawiązać. Dotacje są przeznaczone na edukację mikro, małych i średnich firm z zakresu nawiązywania współpracy z jednostkami administracyjnymi w celu świadczenia im swoich usług, które przykładowo mogą obejmować budowanie mieszkań na wynajem, dostarczanie wyposażenia naukowego lub sportowego albo dzierżawę określonych terenów. Minimalna wysokość dotacji wynosi 50 000 zł.

O sukcesie zdobycia wsparcia finansowego z wymienionych programów decyduje ocena zaprezentowanego pomysłu na ich wykorzystanie, oraz formalna ocena wniosku aplikacyjnego. W tym procesie każde przedsiębiorstwo gromadzi punkty, których ilość decyduje o możliwości udziału w programie. Firmy z niewielkim doświadczeniem rynkowym mogą zwiększyć swoje szanse tworząc konsorcja z innymi firmami, żeby wspólnymi siłami zdobyć pożądane dofinansowanie. Warto już zadecydować, czy nasza firma powinna w najbliższym roku zainwestować w swój rozwój z pomocą programów unijnych – takich okazji może być coraz mniej.

Jacek Paszek

eDokumenty.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*