Załóż biuro podróży za unijną dotację

Czy turystyka jest dziedziną, w którą warto inwestować? Czy można otrzymać dotację na własne biuro podróży? Czy obecna sytuacja gospodarcza jest dobrym okresem na start firmy? Widoczny w ostatnich latach wzrost zainteresowania Polaków wypoczynkiem i rekreacją powodował intensywny rozwój rynku usług turystycznych.

Prognozowanie rozwoju branży w najbliższych latach jest trudne i przypomina trochę wróżenie z kryształowej kuli. Niemniej warto się zastanowić, czy przypadkiem inwestycja w obecnej sytuacji gospodarczej w długofalowym rozrachunku nie okaże się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Jak pokazują statystyki coraz więcej Polaków decyduje się na egzotyczne wczasy i wyjazdy.


Z jakich źródeł można ubiegać się o dotację na uruchomienie własnego biura podróży?

W Polsce w ciągu najbliższych kilku lat dostępne będzie kilka źródeł dofinansowania startu własnej firmy. Dostępne programy pomocowe można podzielić na dwie główne kategorie: programy krajowe i regionalne.

Przyjrzyjmy się najpierw programom krajowym, w ramach których można otrzymać dotację na otworzenie własnego biura podróży.

Programy krajowe

Podstawowym i chyba najbardziej popularnym programem pomocowym jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Jaką dotację można otrzymać?

W ramach tego programu pomocowego możesz otrzymać do 40 000 złotych bezzwrotnej dotacji na start firmy. Możesz liczyć również na ok. 1000 zł dotacji pomostowej, wypłacanej co miesiąc przez 6 – 12 pierwszych miesięcy działalności.

Kto może skorzystać z tego programu?

Jednym z ważniejszych kryteriów skorzystania z tego programu pomocowego jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do programu.
Jest cała lista osób preferowanych do otrzymania wsparcia np. osoby przed 25 i powyżej 45 roku życia lub kobiety wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy itp. Jeśli nie spełniasz tych kryteriów to musisz pamiętać, że nie wyklucza Cię to ze starań o dotację. Po prostu otrzymasz trochę mniej punktów przy ocenie merytorycznej.

Na co zwrócić uwagę?

W ramach tego programu pomocowego dotacja jest wypłacana ‘z góry’ tzn. najpierw otrzymujesz pieniądze na konto, później dokonujesz zakupów a na końcu rozliczasz środki. Jest to bardzo duże udogodnienie w porównaniu z innymi programami pomocowymi. Musisz pamiętać, że w ramach tego programu konieczne jest przejście cyklu szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są zameldowane na terenie województwa, którego dotyczy projekt.

Cztery kroki do dotacji

Proces pozyskiwania dotacji w ramach tego programu możemy podzielić na cztery główne kroki:

Krok 1: Zgłoszenie się do operatora PO KL Działanie 6.2
Krok 2: Weryfikacja pomysłów – ocena pod względem innowacyjności, ekonomicznego uzasadnienia, potencjału biznesowego firmy.
Krok 3: Szkolenia i biznes plan – Udział w cyklu specjalistycznych szkoleń oraz utworzenie biznes planu z pomocą konsultantów.
Krok 4: Przyznanie dotacji i rozpoczęcie działalności – tylko najlepsi uczestnicy projektów dostaną dotację.

Przed złożeniem biznes planu i otrzymaniem dotacji, kandydaci muszą założyć własną działalność gospodarczą. Do czasu rozpatrzenia naszego biznes planu musisz prowadzić działalność bez żadnego wsparcia. Weź to koniecznie pod uwagę bo opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków niestety się zdarzają.

Gdzie szukać informacji szczegółowych?

Więcej informacji otrzymasz kontaktując się z najbliższych Urzędem Pracy. To nie oznacza, że musisz być osobą bezrobotną, aby otrzymać dotację.


Programy regionalne

Dofinansowanie można otrzymać również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dedykowanych poszczególnym województwom, przykładowo:

MAZOWIECKIE: RPO Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
OPOLSKIE: RPO Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
PODLASKIE: RPO Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

O czym musisz pamiętać?

Starając się o dotację z programów regionalnych możesz liczyć zazwyczaj na zwrot ok. 50% poniesionych kosztów. Dotacja wypłacana jest w formie refundacji. W praktyce oznacza to tyle, że musisz najpierw sfinansować całą inwestycję ze środków własnych, kredytu bądź leasingu a dopiero w następnej kolejności starać się o zwrot środków.

Co ważne musisz pamiętać o tym, że zanim zaczniesz inwestycje musisz najpierw złożyć wniosek o dotację. Dotacje nie działają wstecz. Tzn. nie możesz przyjść do Instytucji udzielającej dotacji i zażądać dofinansowania do inwestycji, którą już przeprowadziłeś.

Najpierw musisz złożyć wniosek, następnie przeprowadzić i rozliczyć inwestycję a na końcu wystąpić o refundację części kosztów. Informacje o tym z jakiego programu możesz dofinansować otworzenie firmy w Twoim województwie otrzymasz w Urzędzie Marszałkowskim.


Żeby podróżowało się lepiej

Uzyskana dotacja na otwarcie biura podróży to znaczne ułatwienie, ale także dopiero początek drogi w kierunku własnej, dobrze prosperującej firmy. Odpowiednia promocja i przedstawienie potencjalnym klientom usług oferowanych przez biuro, ciężka praca i wytrwałość to kolejne kroki potrzebne do odniesienia sukcesu.

Polecamy:

– Jak założyć sklep internetowy?

– Automaty vendingowe to niezły biznes

– Jak założyć prywatne przedszkole?

– Otwieramy własny pub

Mateusz Tarczyński, Aneta Pawłowska
Nowe-Dotacje.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*