Jakie dotacje na własny biznes w lipcu? Oto lista programów

Szukasz kapitału na własny biznes? Jedną z możliwości finansowania rozwoju działalności są dotaje udzielane w ramach programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Oto lista naborów trwających w lipcu. Przedsiębiorcy mają szeroką paletę programów do wyboru. 

Fot. PARP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
L.p.DotacjaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęcia Data zakończeniaOdbiorcy
1.Umiędzynarodowienie klastrów10 000 000,00 zł27.02.201826.07.2018Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
2.Ochrona własności przemysłowej500 000,00 zł06.03.201829.11.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP
3.Badania na rynek20 000 000,00 zł20.03.201805.12.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP
4.Bony na innowacje dla MŚP340 000,00 zł22.03.201822.11.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP
560 000,00 zł17.04.201804.01.2019
5.Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 1 050 000,00 zł10.04.201825.10.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP
6.Design dla przedsiębiorców1 125 000,00 zł03.07.201831.10.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP
7.Programy akceleracyjne15 000 000,00 zł17.07.201804.09.2018Bez ograniczeń
SUMA48 575 000,00 zł
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych pochodzących z PARP

Umiędzynarodowienie klastrów

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców, którzy wspólnymi siłami zamierzają podbić zagraniczne rynki. Kwota o jaką mogą walczyć, nie jest mała i wynosi ona nawet 10 mln zł. Jednak warto zauważyć, że została również określona minimalna kwota dofinansowania klastra, wynosząca 500 tys. zł. Oczywiście warunkiem jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych w regulaminie.

Ostatnim dniem kiedy przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów mogą składać wnioski to 26.07.2018 do godziny 16:00. Więcej szczegółów na temat Umiędzynarodowienia klastrów można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej to trwający od kilku miesięcy i cieszący się niesłabnącą popularnością nabór. W ramach niego, przedsiębiorcy z  sektora MŚP mogą pozyskać do 500 tys. zł, które stanowią 50 % poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem patentu.

Termin zakończenia naboru jest jeszcze odległy. Ostatnim dniem, w którym przedsiębiorca może złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach tego naboru jest 29.11.2018 do godziny 16:00. Więcej szczegółów na temat Ochrony własności przemysłowej można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Badania na rynek

Jednym z powodów dlaczego przedsiębiorcy nie poszukują nowych innowacji jest brak środków. To właśnie dla nich powstał nabór „Badania na rynek”. W ramach niego można otrzymać dofinansowanie nawet do 20 mln zł na poszukiwanie nowych innowacji lub doskonalenie obecnych. Warto jednak wspomnieć, że czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowaniu jest pełne wdrożenie innowacji.

W naborze mogą brać udział wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, jednak muszą oni pochodzić z miast o średniej wielkości.  Wniosek o ubieganie się dotacji, należy złożyć najpóźniej do 05.12.2018 do godziny 16:00. Więcej szczegółów na temat naboru „Badania na rynek” można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Bony na innowacje dla MŚP

Celem programu jest połączenie świata nauki z przedsiębiorcami. W obecnym etapie konkursu, przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie na opracowanie: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 85 % kosztów, stanowiących maksymalną wartość 340 tys. zł.

Jednak na tym nie koniec. Jeśli udało się uzyskać dofinansowanie w ramach I etapu, można ubiegać się o środki również w ramach II etapu. Teraz przedsiębiorca może wdrożyć swój pomysł na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Na ten cel może uzyskać 560 tys. zł, jednak kwota ta nie może stanowić więcej niż 70 % poniesionych kosztów.

Wniosek o ubieganie się dotacji w ramach I etapu, należy złożyć najpóźniej do 12.11.2018 do godziny 16:00, zaś do II etapu 04.01.2019. Więcej szczegółów na temat naboru „Bony na innowacje dla MŚP” można znaleźć w regulaminie oraz wnioski dla I etapu tutaj, zaś dla II etapu tutaj.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Usługi IOB czyli Instytucje Otoczenia Biznesu, często bywają niezbędne do wdrożenia innowacji. To właśnie dzięki nim cały proces może przebiec szybko i sprawnie. W ramach tego naboru przedsiębiorca może otrzymać ponad milion zł.

Termin zakończenia naboru jest jeszcze odległy. Ostatnim dniem, w którym przedsiębiorca może złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach tego naboru jest 25.10.2018 do godziny 16:00. Więcej szczegółów na temat Ochrony własności przemysłowej można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Design dla przedsiębiorców

Jest to zupełnie nowy program. Nabór skierowany jest dla tych przedsiębiorców, którzy zamierzają zmienić materiały wzornicze. Podmioty z sektora MŚP, otrzymają profesjonalną analizę dotychczasowych rozwiązań oraz wykonanie nowego projektu wzorniczego i jego wdrożenie. Łączna wartość o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy wynosi 1,125 mln zł.

Ostatnim dniem kiedy przedsiębiorcy mogą składać wnioski to 31.10.2018 do godziny 16:00. Więcej szczegółów na temat naboru „Design dla przedsiębiorców” można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Programy akceleracyjny

Nabór rozpocznie się dopiero w połowie lipca, a zakończy dość szybko, na początku września. Jest on skierowany, do każdego podmiotu, który chce szkolić start-upy i stworzy ciekawy projekt. W ramach tego programu można uzyskać nawet 15 mln zł na realizacje swojego pomysłu. Więcej szczegółów na temat naboru „Program akceleracyjny” można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Fot. PARP

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia
L.p.DotacjaMaksymalna wartość dofinansowaniaData rozpoczęcia Data zakończeniaOdbiorcy*
1.Wdrażanie innowacji przez MŚP 7 000 000,00 zł29.05.201831.07.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP, należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
2.Wzór na konkurencję (etap II)3 000 000,00 zł30.05.201831.05.2019Przedsiębiorcy z sektora MŚP
3.Internacjonalizacja MŚP800 000,00 zł30.07.201804.09.2018Przedsiębiorcy z sektora MŚP
SUMA10 800 000,00 zł
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych pochodzących z PARP
* w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskimi warmińsko-mazurskim

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP, należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, istniejącego od co najmniej roku. Pozyskane środki, maksymalnie aż 7 mln zł,  można przeznaczyć na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.

W tym programie niezwykle ważne jest to, aby przedsiębiorca pochodził z Polski Wschodniej. Więcej szczegółów na temat naboru „Wdrażanie innowacji przez MŚP” można znaleźć w regulaminie, zaś dokumentacja dostępna jest na stronie naboru (tutaj).

Wzór na konkurencję

Przebicie oferty konkurencji to często główny cel każdej firmy. Jednak nie posiadając odpowiedniej wiedzy, nie odniesie się sukcesu. Program „Wzór na konkurencję (etap II)” pozwala na skorzystanie z usług profesjonalistów i dofinansowanie nowych strategii. Wartość uzyskanej dotacji może wynieść nawet 3 mln zł.

Podobnie jak w poprzednim naborze, niezwykle ważna jest lokalizacja firmy na terenie Polski Wschodniej. Więcej informacji oraz pełną dokumentację można znaleźć tutaj.

Internacjonalizacja MŚP

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców, którzy myślą o ekspansji zagranicznej. Na realizację tego postulatu, przedsiębiorca może otrzymać od PARP 800 000 zł. Jednak pierwsze wnioski można złożyć dopiero pod koniec lipca. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie WWW.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*