Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Kredyt gotówkowy – kalkulator

Kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych produktów dostępnych w ofercie banków. Pozwala na szybkie pozyskanie gotówki, którą można przeznaczyć na dowolny cel. Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego kredytu gotówkowego, warto poznać całkowity koszt kredytu i jego inne parametry. Przydatny okaże się także kalkulator kredytowy.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to wyjątkowo elastyczne rozwiązanie, które można znaleźć w ofercie zasadniczo każdego banku. W przeciwieństwie do innych popularnych produktów, takich jak np. kredyt hipoteczny czy kredyt samochodowy, można przeznaczyć go na dowolny cel. W związku z tym bank w żaden sposób nie będzie ingerował w to, jak wydasz środki pozyskane w ramach kredytu gotówkowego. Wielu klientów decyduje się na sięgnięcie po niego w różnych scenariuszach: może być dobrym zastrzykiem dodatkowej gotówki w nieoczekiwanej sytuacji życiowej, pozwoli pozyskać środki na mniejsze i większe inwestycje, pokryje koszty wakacji, zakupu samochodu lub innego środka transportu albo umożliwi organizację wesela czy innej imprezy okolicznościowej. W przypadku kredytu gotówkowego liczba możliwości jest naprawdę duża, co odróżnia go od kredytów celowych udzielanych wyłącznie w związku z realizacją ściśle określonej inwestycji.

Zdolność kredytowa dla kredytu gotówkowego

Procedura poprzedzająca uzyskanie kredytu gotówkowego również skłania wielu klientów banków do skorzystania z tej opcji. To, jak będzie się ostatecznie prezentować, zależy od kilku czynników, takich jak całkowity koszt kredytu, okres kredytowania czy nawet profil konkretnego produktu. Zazwyczaj jednak banki w przypadku kredytu gotówkowego na niższą kwotę oferują maksymalnie uproszczoną procedurę. W związku z tym badanie zdolności kredytowej będzie zdecydowanie prostsze i krótsze niż w zestawieniu z chociażby kredytem hipotecznym.

W wielu przypadkach zaświadczenie o dochodach wystawiane przez pracodawcę zastępuje samodzielnie sporządzone oświadczenie, w którym klient deklaruje wysokość i charakter osiąganych dochodów. Może się również okazać, że aby zbadać zdolność kredytową, nie będzie konieczne dostarczenie jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Bank może oprzeć się np. na analizie wpływów i wydatków widniejących na rachunku.

Oczywiście nadal, aby uzyskać kredyt gotówkowy, trzeba posiadać zdolność kredytową. Oprócz analizy dochodów instytucja weźmie również pod uwagę dane pochodzące z raportu BIK. Problemy z regulowaniem zobowiązań w przeszłości mogą wobec tego utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu gotówkowego. To, na jakie finansowanie będziesz w stanie sobie pozwolić, zależy w głównej mierze od wysokości raty kredytu gotówkowego.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Sama weryfikacja zdolności kredytowej z pewnością może wiązać się ze sporym stresem. Warto wobec tego zwiększyć swoją wiarygodność w oczach banku jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy. Jak to zrobić? Nie zawsze trzeba zwiększać osiągane dochody. W wielu przypadkach okaże się, że drobne zmiany wystarczą, aby znacząco podnieść zdolność kredytową.

 • Dokonanie spłaty kredytu lub pożyczki: wpływ na zdolność kredytową ma wysokość raty innych kredytów i pożyczek, które spłacasz. Jeżeli wobec tego dokonasz ich spłaty, zdolność kredytowa wzrośnie.
 • Rezygnacja z karty kredytowej: nie tylko pożyczki i kredyty gotówkowe mają wpływ na Twoją zdolność kredytową. Obniżają ją również karty kredytowe czy limity debetowe w rachunku bankowym. Rezygnacja z nich pozwoli podwyższyć zdolność kredytową.
 • Dobór odpowiednich warunków kredytu gotówkowego: wpływ na zdolność kredytową ma również to, jak określisz warunki swojego kredytu gotówkowego. Im dłuższy okres spłaty, tym niższą ratę kredytu gotówkowego uzyskasz, a to oznacza możliwość uzyskania wyższej kwoty. Warto wobec tego obliczyć ratę kredytu gotówkowego, biorąc pod uwagę różne scenariusze.

Czym kredyt gotówkowy różni się od kredytu hipotecznego?

Innym bardzo popularnym produktem, obok kredytu gotówkowego, jest kredyt hipoteczny. Te rozwiązania znacząco się jednak pomiędzy sobą różnią. O ile kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, w przypadku kredytu hipotecznego pozyskane środki należy przekazać na zakup wskazanej we wniosku kredytowym nieruchomości. W większości przypadków bank przekaże je bezpośrednio sprzedawcy.

Kolejną cechą kredytu hipotecznego, na którą należy zwrócić uwagę, jest zabezpieczenie banku. Jak sama nazwa wskazuje, jest nim hipoteka nabywanej w ten sposób nieruchomości, co znajduje również odzwierciedlenie w jej księdze wieczystej.

Dzięki temu kredyt hipoteczny pozwala na uzyskanie zdecydowanie wyższych środków oraz obniżenie oprocentowania. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego zgodnie z tekstem ustawy o kredycie konsumenckim wynosi 255 550 zł. Ustawa o kredycie hipotecznym nie nakłada natomiast takich limitów. Kluczową rolę odgrywa wartość samej nieruchomości, zdolność kredytowa klienta oraz to, czy będzie w stanie wnieść oczekiwany przez instytucję finansową wkład własny.

W przypadku kredytu gotówkowego banki zazwyczaj nie stosują dodatkowych zabezpieczeń – kredyty gotówkowe na wyższą sumę mogą wiązać się z koniecznością zapewnienia np. dodatkowego ubezpieczenia. Jednocześnie hipoteka nieruchomości może być pomocna w uzyskaniu środków na dowolny cel. W takim scenariuszu mowa jednak o pożyczce hipotecznej. Jej wysokość zależy od wartości będącej zabezpieczeniem nieruchomości. Zazwyczaj można otrzymać maksymalnie 80% jej aktualnej rynkowej wartości. Może być to wobec tego ciekawa alternatywa dla kredytu gotówkowego, zwłaszcza w przypadku chęci pozyskania wyższych kwot.

Najważniejsze informacje o Twoim kredycie

Kredyt gotówkowy co do zasady jest bardzo prostym produktem. Aby dokonać odpowiedniego wyboru, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Wysokość miesięcznej raty: wskazuje na ponoszone każdego miesiąca wydatki, w związku z tym to właśnie wysokość rat kredytu gotówkowego najbardziej interesuje kredytobiorców i pozwala im planować domowy budżet.
 • Całkowita kwota kredytu określa sumaryczną wysokość kredytu, czyli środki, jakie otrzymasz od banku w ramach kredytu gotówkowego.
 • Całkowity koszt kredytu gotówkowego wskazuje na wszystkie wydatki, jakie będzie musiał pokryć kredytobiorca, spłacając zobowiązanie. To przede wszystkim kwota kapitału, odsetek oraz inne opłaty (np. prowizja banku).
 • Oprocentowanie kredytu gotówkowego: bardzo często kredyt gotówkowy opiera się na oprocentowaniu stałym. Oznacza to, że raty kredytu gotówkowego nie będą zmieniać się w całym okresie spłaty. Można jednak spotkać również kredyty gotówkowe z oprocentowaniem zmiennym, w których o wysokości oprocentowania decyduje marża banku oraz zmienna stopa WIBOR. Najbardziej miarodajny wskaźnik pozwalający określić atrakcyjność ofert kredytowych to rzeczywista roczna stopa oprocentowania ( RRSO).
 • Harmonogram spłaty: oczywiście najważniejszy obowiązek kredytobiorcy dotyczy spłaty kredytu. Wraz z umową kredytową otrzymasz harmonogram spłaty, który będzie wskazywał kolejne raty, w tym termin spłaty i ich wysokość. Pamiętaj, że w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem wysokość raty może różnić się w poszczególnych miesiącach.

Roczna stopa oprocentowania (RRSO) – czym jest?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli popularne RRSO, to wartość, która pojawia się w każdej ofercie kredytu gotówkowego. Wynika to bezpośrednio z obowiązującego prawa. Poza tym konieczne jest również przedstawienie kalkulacji na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania przedstawia całkowity koszt kredytu, który ponosi konsument. Jest ona natomiast przeliczona w stosunku rocznym jako procent całkowitej kwoty kredytu.

To właśnie rzeczywista roczna stopa oprocentowania decyduje o pozycji, jaką zajmują oferty kredytów w kalkulatorze kredytowym. Warto wobec tego sprawdzać przede wszystkim tę wartość: pozwala w najprostszy i najbardziej obrazowy sposób sprawdzić, który produkt jest najtańszy, biorąc przy tym pod uwagę zróżnicowane koszty, których nie odzwierciedla chociażby samo oprocentowanie kredytu gotówkowego.

Kalkulator kredytowy: co pozwoli obliczyć?

Kalkulator kredytowy gotówkowy to jedno z najważniejszych narzędzi z perspektywy każdego przyszłego kredytobiorcy. Dzięki niemu w prostej formie i bez wychodzenia z domu możliwe staje się zweryfikowanie aktualnych ofert kredytu gotówkowego proponowanych przez poszczególne banki. Za jego pośrednictwem można również złożyć wniosek o kredyt gotówkowy online. Dlaczego warto korzystać z kalkulatora kredytowego?

 • Oblicz ratę kredytu gotówkowego: po wprowadzeniu interesującej Cię kwoty kredytu i okresu kredytowania sprawdzisz, ile wyniesie rata kredytu, biorąc pod uwagę poszczególne propozycje banków. Dzięki temu możesz wybrać tę, która będzie najniższa.
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): z łatwością porównasz również wartości rzeczywistej stopy oprocentowania, co pozwoli Ci wybrać najlepszą ofertę.
 • Całkowity koszt kredytu: kalkulator kredytowy gotówkowy pozwoli Ci również sprawdzić wysokość kredytowanych kosztów.
 • Porównanie różnych wariantów: kalkulator rat kredytu gotówkowego pozwoli Ci przeanalizować różne scenariusze. Możesz zmieniać okres kredytowania czy kwotę kredytu, aby zobaczyć, jak wpłynie to na charakterystykę zobowiązania. Pozwoli Ci to lepiej dobrać kredyt do indywidualnych możliwości.

Przede wszystkim: kalkulator kredytu gotówkowego jest dostępny online i jest w pełni bezpłatny. W praktyce to wobec tego najprostszy i najszybszy sposób na znalezienie zobowiązania i poznanie wysokości rat kredytu gotówkowego bez jakichkolwiek zobowiązań.

Kredyt gotówkowy online: co musisz przygotować?

W dzisiejszych czasach wyszukiwanie najlepszych produktów oraz wnioskowanie o kredyt gotówkowy jest niezwykle proste. Można to także zrobić przez kalkulator rat kredytu gotówkowego. Co będzie Ci potrzebne?

 • Zdecyduj o warunkach kredytu gotówkowego: musisz samodzielnie określić, ile wyniesie całkowita kwota kredytu i okres kredytowania. Te dwa podstawowe czynniki wpłyną na koszty.
 • Oblicz ratę kredytu i wybierz najlepszą propozycję: w następnym kroku kalkulator kredytu pozwoli Ci poznać propozycje poszczególnych instytucji. Wybierz tę, która jest najlepiej dostosowana do Twoich oczekiwań. W większości przypadków najlepszy kredyt gotówkowy to ten, który będzie wiązał się z najniższymi kosztami. Warto zwrócić uwagę również na dodatkowe wymogi.
 • Złóż wniosek kredytowy: wniosek o kredyt gotówkowy możesz złożyć online. Dalsza procedura będzie zależeć od konkretnego banku. Zwykle konieczne będzie podanie danych widniejących m.in. na dowodzie osobistym czy dołączenie skanów zaświadczeń lub oświadczeń o osiąganych dochodach.
 • Podpisz umowę o kredyt gotówkowy: w niektórych bankach umowę można będzie autoryzować online, w części instytucji konieczne będzie natomiast podpisanie dokumentów w placówce banku.
 • Otrzymaj środki: po podpisaniu umowy na Twoje konto trafi wnioskowana kwota kredytu. Możesz przeznaczyć ją na dowolny cel.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.