Nawet 87 tys. zł na własny biznes. W tym roku już 284 osoby otrzymały wsparcie

Chcesz rozkręcić własny biznes, a nie ma widoku na dotację? Alternatywą dla bezzwrotnego wsparcia może być program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Do połowy maja z tej formy finansowania działalności gospodarczej skorzystało 284 młodych przedsiębiorców – dowiedział się portal MamBiznes.pl. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 87 tys. zł, ale w ciągu 7 lat trzeba te pieniądze zwrócić.

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wystartował pod koniec 2013 roku i daje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki. Inicjatywa skierowana jest do studentów, absolwentów oraz osób bezrobotnych . Od 1 czerwca 2017 r. maksymalna kwota wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 87 tys. zł (kwota jest 20 krotnością przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał roku) . Oprócz dofinansowania biznesu istnieje także możliwość zdobycia 26 tys. zł wsparcia na utworzenie miejsca pracy.

W okresie od 1 stycznia do 19 maja 2017 r. w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” do pośredników finansowych wpłynęło 315 wniosków o pożyczkę na kwotę 21, 4 mln zł. W tym samym okresie pośrednicy finansowi podpisali 284 umowy pożyczek na kwotę 19,1 mln zł – dowiedział się w resorcie pracy portal MamBiznes.pl.

W całym ubiegłym roku z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” skorzystało 783 osoby, które dzięki taniej pożyczce założyły firmę. Łącznie do pomysłodawców trafiło 49,8 mln zł finansowania. Na finansowanie pożyczek, do BGK w roku 2016, przekazana została kwota 60 mln zł zgodnie z planem finansowym Funduszu Pracy oraz dodatkowa kwota środków w wysokości 77 mln zł. Łącznie w latach 2014-2016 przekazane zostało 315,4 mln zł. Plan finansowy Funduszu Pracy na 2017 r. nie przewiduje środków dla BGK. Jeśli zaistnieje potrzeba, dodatkowa kwota środków zostanie przekazana do BGK w trakcie roku budżetowego – poinformowano nas w resorcie pracy.

Jak zdobyć 87 tys. zł?

Aby ubiegać się o finansowe wsparcie należy złożyć wypełniony wniosek dostępny na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl. W formularzu wymagane jest podanie szczegółów dotyczących pomysłu na działalność. Wypełniony wniosek należy złożyć we właściwej dla danego województwa instytucji pośredniczącej w ocenie wniosków i przydzielaniu pożyczek.

„Pierwszy biznes” w pigułce:

– 87 tys. zł pożyczki na założenie firmy
– z programu mogą korzystać studenci, absolwenci(do 4 lat od ukończenia szkoły) oraz bezrobotni
– maksymalny okres spłaty to 7 lat
– możliwa 1-roczna karencja w spłacie kredytu
– oprocentowanie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP a więc obecnie 0,44% w skali roku
– pożyczka zabezpieczona wekslem in blanco oraz poręczeniem

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*