Nawet 900 tys. zł dotacji czeka na innowacyjny produkt

Masz pomysł na produkt, usługę, aplikację lub technologię i szukasz finansowania? Ruszył kolejny nabór w programie, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dotacji na realizację innowacyjnego projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała pulę 80 mln zł.

Mowa o inicjatywie „Bony na innowacje dla MŚP” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zakłada on wsparcie projektów, których celem jest opracowanie we współpracy z jednostkami naukowymi nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Na realizację takiego projektu przedsiębiorca może się ubiegać o finansowe wsparcie.

Pomoc odbywa się na zasadach de minimis i może sięgać do 85 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych. Główna część kosztów kwalifikowanych projektu dotyczyć musi innowacji technologicznej. Koszty wdrożenia, zakupu innowacji nietechnologicznej nie mogą przekroczyć 15 proc. całości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca zaliczyć może również koszt materiałów (maks. 15 proc. wartości projektu) pod warunkiem, że jego poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu.

O dofinansowanie w ramach programu „Bony na innowacje w MŚP’ mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący własny biznes na terenie Polski. PARP prowadzi w tym roku cztery konkursy w ramach popularnych „Bonów na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Pomysłodawca mający innowacyjny pomysł szukający finansowania może łącznie otrzymać 900 tys. zł na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi oraz jego wdrożenie.

Opracowanie innowacji

Do 28 listopada br. PARP będzie przyjmować wnioski o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub w znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu lub procesu. Wsparciem może być objęty, zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15 proc. całkowitego kosztu projektu.

Nabór został podzielony na cztery rundy – każda trwa ok. dwóch miesięcy. Pozwoli to Agencji na bieżącą ocenę projektów i przygotowywanie umów z firmami rekomendowanymi do wsparcia. Wnioski można składać wyłącznie poprzez Generator wniosków na stronie internetowej PARP.
Bony na innowacje MŚP – konkurs na usługi

Termin składania wniosków: 20 marca – 28 listopada 2019 r.
Pula środków w konkursie ogólnym: 50 mln zł
Pula środków w konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł
Maksymalne wsparcie jednego projektu: 340 tys. zł

Wdrożenie innowacji

PARP przeznaczyła 25 mln zł na dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwach innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych). Ze wsparcia mogą skorzystać wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zakończyli projekt w etapie usługowym Bonów na Innowacje dla MŚP.

Nabór wniosków w ramach konkursu „na wdrożenie innowacji” trwa od 17 kwietnia br., a aplikacje będzie można składać do 7 stycznia 2020 r. Maksymalna wartość dofinansowania wdrożenia innowacji dla jednego projektu to 560 tys. zł. Jednak, wartość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od jego statusu (mały, średni) oraz miejsca wdrożenia innowacji. Podobnie, jak w przypadku etapu pierwszego, wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Bony na innowacje MŚP – konkurs na inwestycje

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2019 r. – 7 stycznia 2020 r.

Pula środków w konkursie ogólnym: 20 mln zł
Pula środków w konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy i miejsca wdrożenia projektu)

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

Rozbawiony

31 lipca 2019 Odpowiedz

Za dobre pomysły są w tym kraju podatki a nie dotacje

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*