PGE Ventures podjęła współpracę z Fundacją Startup Poland

Fundacja Startup Poland rozpoczęła współpracę z PGE Ventures, realizującą strategię Grupy PGE. Fundusz poszukuje perspektywicznych projektów, zaś fundacja  prowadzi dialog z administracją publiczną oraz uczestniczy w konsultacjach projektów legislacyjnych, a także monitoruje, identyfikuje i promuje projekty biznesowe o innowacyjnych cechach opracowywanych przez start-upy prowadzące działalność na polskim rynku.

PGE Ventures rozpoczyna współpracę z Fundacją Startup Poland, Źródło: YAY Foto

Dzięki podjęciu współpracy, PGE Ventures uzyska dostęp do biężącego monitorowania rynku start-upów, udziału w spotkaniach organizowanych przez Fundację Startup Poland, ale także obecność na specjalistycznych warsztatach tzw. pitch days.

Wiedza na temat start-upów działających w Polsce, którą zapeni fundacja, jest niezwykle ważna dla działalności PGE Ventures. Co więcej Startup Poland wesprze PGE Ventures w poszukiwaniu najlepszej grupy start-upów, ale także wypromuje fundusz.

PGE Ventures, jako partner strategiczny Startup Poland, będzie angażował się w realizację projektów fundacji. Te działania pomogą funduszowi zostać mecenasem polskich start-upów z sektora energetycznego. Obok wsparcia eksperckiego, związanego z rzetelną oceną innowacyjnych projektów, PGE Ventures otrzyma również miejsce w Radzie Programowej Fundacji Startup Poland. Zapewni to wpływ na projekty i działania fundacji.

Rozpoczęta współpraca pomiędzy Startup Poland, a PGE Ventures umożliwia grupie PGE uzyskanie przewagi w dostepie do start-upów z sektora energetycznego.

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*